Neste frist for å søkje om tilskott frå kommunalt næringsfond i Vågå er 1. oktober.


01.09.2017

Treffpunkt er ein møteplass for barn og unge mellom 6-16 år som har alvorlig sjukdom i familien eller akutt død.Fyrste samling i haust er på Glittersjå, 2. september med påmeldingsfrist 28. august. Tilbodet er gratis. 


22.08.2017

Med oppstart av nytt barnehage- og skuleår, følgjer også moglegheiten for å pådra seg forkjølelse, influensa, diare eller anna smittsom sjukdom.


21.08.2017

Trygg Trafikk Oppland ved Ivar Ringen kjem med ei oppmoding no før skulestart

"Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine – av hensyn til egen og andres sikkerhet. Om to uker starter ungene på skolen igjen og vi i ønsker at flest mulig skal gå og sykle", seier Ivar Ringen i Trygg Trafikk Oppland.

09.08.2017

Det Norske Hageselskap melder at årets hagekulturprisar går til Rønvik sykehuspark i Bodø, Folkeparkens venner i Askim og Hagegruppa ved Prestgardshågein i Ullinsvin i Vågå. Prisane blir tildelt for innsatsen institusjonar og frivillige står for, i tråd med Det norske hageselskaps formål og til glede for heile samfunnet.


09.08.2017

Vågå og Sel kommunar skal gi ut felles kulturkalender for perioden 1. september - 31. desember 2017.Har du innspel om arrangement, møte eller hendingar som bør vere med? Meld frå innan 10. august.


04.08.2017

Ekstraordinært møte i Vågå kommunestyre onsdag 9.august 2017 kl. 10.00 på kommunestyresalen.


07.07.2017

Ekstraordinært møte i Vågå formannskap onsdag 9. august 2017 08.00 på kommunestyresalen.


07.07.2017

Skogen Entreprenør AS startar opp prosessen med opprusting av Klebervegen på Lalm frå og med 04.07.2017. 


04.07.2017

Vågå kommune varslar med heimel i pbl § 12-14 jf. § 12-8 oppstart av planarbeid for endring reguleringsplan for Vågåmo vassverk.


30.06.2017
Alle saker