For tilsette

For å hindre at uvedkommande kan logge inn og få tilgang til dine personlege opplysningar, må du hugse på nokre viktige passordreglar:

  • Gje ALDRI frå deg passordet til andre
  • Endre passordet straks om du har mistankje om at uvedkommande kan ha fått tak i det
  • Bruk eit passord som ikkje er lett å avsløre. Unngå passord som inneheld ditt eige namn, namn på familiemedlem mv.

VIKTIG MELDING: Koronarelatert fråvær og eigenmelding 01.04.20:

Lønnsavdelinga treng oversikt over kven som har hatt fråvær grunna "korona" sidan reglane vart sett i kraft, det vil seie frå den 13. mars. Alle som har eller har hatt slikt fråvær må sende ein e-post til Hanna Resset, hanna.resset@vaga.kommune.no slik at kommunen får refusjon på sjukepengar frå dag 4.

 

Compilo (avvikssystem)

 

Personalhandbok

 

Lønsslipp, reiserekning og fakturabehandling


Fjernstyring av PC

Denne lenka skal brukast når IT treng å fjernstyre PC-en din. Kontakt brukarstøtte (telefon 800 33 210 eller epost support@vaga.kommune.no) for hjelp.

Kontakt

Irene Gundersen
Personalsjef
Mobil 982 07 293