For tilsette

For å hindre at uvedkommande kan logge inn og få tilgang til dine personlege opplysningar, må du hugse på nokre viktige passordreglar:

  • Gje ALDRI frå deg passordet til andre
  • Endre passordet straks om du har mistankje om at uvedkommande kan ha fått tak i det
  • Bruk eit passord som ikkje er lett å avsløre. Unngå passord som inneheld ditt eige namn, namn på familiemedlem mv.

Compilo (avvikssystem)

Lønsslipp, reiserekning, Personalhandbok og fakturabehandling


Fjernstyring av PC

Denne lenka skal brukast når IT treng å fjernstyre PC-en din. Kontakt brukarstøtte (telefon 800 33 210 eller epost support@vaga.kommune.no) for hjelp.

Kontakt

Irene Gundersen
Personalsjef
Mobil 982 07 293