Viktig melding

Råd og informasjon om Koronaviruset

Vågå kommune ber om at innbyggjarane held seg oppdatert om Covid-19 (korona) på heimesida. Vi har laga ei eiga temaside. Ta gjerne kontakt med servicetorget for oppdatering og spørsmål på telefon 61 29 36 00.

Har du luftvegssymptom (forkjøla/influensa), ta kontakt med koronatelefon for å avklare om du bør teste deg.

Oversikt over felles beredskap for koronatelefon og koronatesting finn du her. Vågå har eigen koronatelefon og -testing i veke 37, telefon 952 53 990. Ope mellom 09.00-12.00.

 

Skule og barnehage