Tilgjengelegheit

Alle skal ha like moglegheiter til å bruke vaga.kommune.no. Difor arbeider vi kontinuerleg med å gjere brukaropplevinga betre, og nyttar relevante standardar for tilgjengelegheit.

Tiltak for å støtte god tilgjengelegheit

Vi skal:

Følgje forskrift om universell utforming av IKT
Følgje retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
Halde oppe og vidareutvikle ein tilgjengeleg nettstad
Sjå til at nettstaden oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0 (Digitaliseringsdirektoratet)
Tilpasse innhald og funksjonalitet slik at det fyller nye krav i WCAG 2.1 (Digitaliseringsdirektoratet)

Sei ifrå om manglande tilgjengelegheit

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller skriv vi på ein måte som gjer at det er vanskeleg å forstå?
Vi set stor pris på attendemeldingar om tilgjengelegheit!

Send oss ei melding her 

eller så kan du ringe oss på tlf 61 29 36 00.

Tilgjengelegheitserklæring