Skuleruta

Skuleruta i Vågå følgjer skuleruta for den vidaregåande skulen i Nord-Gudbrandsdal

Skuleruta 2017-18
Type hending Dato
Fyrste skuledag 21. august
Haustferie Veke 40
Siste skuledag før jul 21. desember
Fyrste skuledag etter jul 3. januar
Vinterferie Veke 9
Påskeferie 26.3 - 2.4
Feriedagar i mai 11. og 18.
Siste skuledag 22. juni

 

Skuleruta 2018-19
Type hending Dato
Fyrste skuledag 20. august
Haustferie Veke 40
Siste skuledag før jul 19. desember
Fyrste skuledag etter jul 3. januar
Vinterferie Veke 9
Påskeferie 15. - 22. april
Siste skuledag 21. juni