Skuleruta

Skuleruta i Vågå følgjer skuleruta for den vidaregåande skulen i Nord-Gudbrandsdal

Skuleruta 2019-20
Skuleruta 2019-20
Type hending Dato
Fyrste skuledag 19. august
Haustferie Veke 40
Siste skuledag før jul 20. desember
Fyrste skuledag etter jul 6. januar
Vinterferie Veke 9
Påskeferie 6.4 - 13.4
Fridagar 30. april - 1. mai - 21. mai - 1. juni
Siste skuledag 19. juni

 

Skuleruta 2020-21
Skuleruta 2020-21
Type hending Dato
Fyrste skuledag 17. august
Haustferie Veke 41
Fridag 27. november
Siste skuledag før jul 22. desember
Fyrste skuledag etter jul 5. januar
Fridag 29. januar
Vinterferie Veke 9
Påskeferie 29.3. - 5.4.
Helligdager i mai 13., 17. og 24.
Siste skuledag 18. juni