Helsestasjon og skulehelseteneste

Helsestasjonen skal gje helsefremmande og forebyggande tenester til gravide, barn, ungdom og deira familier. 

Dette ved oppfølging av:

  • Svangerskap og fødsel. 
  • Helsestasjonsprogrammet
  • Skulehelsetenestetilbod.
  • Helsestasjon for ungdom. Ring for avtale.
  • Fysioterapeut for barn og unge 0-20 år.
  • Råd og rettleiing innan fysisk og psykisk helse  for barn, unge og deira familer.

Personell ved Vågå helsestasjon:

Helsesyster: Aud Marit Marstein 40 03 46 21 (hovudansvar for barn 0-6 år)

Helsesyster: Ingvild Steinehaugen Hosarøygard  40 03 51 39 (hovudansvar for skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom)

Jordmor: Marita Ruohoranta 41 49 46 35

Fysioterapeut: Hege Bestum 95 48 22 65

Ring oss for avtale.

Obs! Ved akutt sjukdom skal barnet til lege! 

Kontakt

Aud Marit Sveinhaug Marstein
Helsesjukepleiar
Telefon 61 29 37 16
Mobil 952 43 112

Er å treffe 8.00 - 15.30 - måndag-fredag

Ingvild Steinehaugen Hosarøygard
Helsesøster
Telefon 61 29 37 17
Mobil 400 35 139

Er å treffe 8.00 - 15.30 - måndag, tysdag, torsdag og fredag