Helsestasjon, Skulehelseteneste og Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen skal gje helsefremmande og forebyggande tenester til gravide, barn, ungdom og deira familier. 

Dette ved oppfølging av:

  • Nasjonale retningsliner for helsestasjon og skulehelsetenesta
  • Svangerskap og fødsel
  • Helsestasjonsprogrammet, sjålenke over
  • Skulehelsetenestetilbod, sjå lenke over
  • Helsestasjon for ungdom. 13-25 år. Ring for avtale på tlf 46 28 36 65
  • Flyktninghelseteneste til barn, ungdom og deira føresette
  • Fysioterapeut for barn og unge 0-20 år
  • Kommunepsykolog

Tema: Fysisk, psykisk, seksuell og sosial helse

Kontakt

Synnøve Harerusten
Helsesjukepleiar - Fagleiar for helsestasjon og skulehelseteneste
Telefon 462 83 665
Mobil 995 82 456

Hovudansvar for ungdomsskulen. Er å treffe kvar dag.

Ingvild Steinehaugen Hosarøygard
Helsesjukepleiar
Mobil 400 35 139

Hovudansvar for barneskulen. Er å treffe kvar dag

Marit Kolden Flagestad
Helsesjukepleiar
Mobil 400 34 621

Hovudansvar for 0-6 år og flyktningar. Er å treffe kvar dag.

Hege Bestum
Fysioterapeut for barn og ungdom
Mobil 954 82 265

Barnekoordinator

Annhild Aassve
Jordmor
Telefon 414 94 635

Er i Vågå to dagar i veka.