Helsestasjon og skulehelseteneste

Helsestasjonen skal gje helsefremmande og forebyggande tenester til gravide, barn, ungdom og deira familier. 

Dette ved oppfølging av:

  • Svangerskap og fødsel. 
  • Helsestasjonsprogrammet
  • Skulehelsetenestetilbod.
  • Helsestasjon for ungdom. Ring for avtale.
  • Fysioterapeut for barn og unge 0-20 år.
  • Råd og rettleiing innan fysisk og psykisk helse  for barn, unge og deira familer.

Personell ved Vågå helsestasjon:

Helsesyster: Aud Marit Marstein 40 03 46 21 (hovudansvar for barn 0-6 år)

Helsesyster: Ingvild Steinehaugen Hosarøygard  40 03 51 39 (hovudansvar for skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom)

Jordmor: Marita Ruohoranta 41 49 46 35

Fysioterapeut: Hege Bestum 95 48 22 65

Ring oss for avtale.

Obs! Ved akutt sjukdom skal barnet til lege! 

Kontakt

Aud Marit Sveinhaug Marstein
Helsesjukepleiar
Mobil 952 43 112

Er å treffe 8.00 - 15.30 - måndag-fredag

Ingvild Steinehaugen Hosarøygard
Helsesøster
Mobil 400 35 139

Er å treffe 8.00 - 15.30 - måndag, tysdag, torsdag og fredag