Helsestasjon og skulehelseteneste

Helsestasjonen skal gje helsefremmande og forebyggande tenester til gravide, barn, ungdom og deira familier. 

Dette ved oppfølging av:

  • Svangerskap og fødsel. 
  • Helsestasjonsprogrammet
  • Skulehelsetenestetilbod.
  • Helsestasjon for ungdom. Ring for avtale.
  • Fysioterapeut for barn og unge 0-20 år.
  • Råd og rettleiing innan fysisk og psykisk helse  for barn, unge og deira familer.

Personell ved Vågå helsestasjon:

Helsesjukepleiar: Marit Kolden Flagestad 40 03 46 21 (hovudansvar for barn 0-6 år)

Helsesjukepleiar: Ingvild Steinehaugen Hosarøygard  40 03 51 39 (hovudansvar for skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom)

Jordmor: Annhild Aassve 98 09 44 93

Fysioterapeut og barnekoordinator: Hege Bestum 95 48 22 65

Ring oss for avtale.

Obs! Ved akutt sjukdom skal barnet til lege! 

Kontakt

Marit Kolden Flagestad
Helsesjukepleiar
Mobil 400 34 621

Hovudansvar for 0-6 år og flyktningar. Er å treffe kvar dag.

Ingvild Steinehaugen Hosarøygard
Helsesjukepleiar
Mobil 400 35 139

Hovudansvar for barneskulen. Er å treffe kvar dag

Synnøve Harerusten
Helsesjukepleiar - Fagleiar for helsestasjon og skulehelseteneste
Telefon 462 83 665
Mobil 995 82 456

Hovudansvar for ungdomsskulen. Er å treffe kvar dag.