Leige lokale til arrangement eller møte

Møterom på kommunehuset

For leige av møterom på kommunehuset - kontakt servicetorget, tlf 61 29 36 00

 

Vågåhallen og Vågå kulturhus:

Ta kontakt med Mona Sveen. tlf.nr 99 69 38 18

Sjå prisliste for leige av Vågåhallen

Sjå prisliste for leige av kulturhuset (kulturhuset har 248 seter med normalt oppsett, 281 med ekstra seterader innsett)

 

Skulane

Det er mogleg å leige lokale på skulane til møte og arrangement

Prisliste for leige av skulane

 

Grendahus

Det er og mogleg å leige grendahus/samfunnshus i bygda til arrangement/tilstellingar:

Skogbygda og Tessand - kontakt servicetorget, tlf 61 29 36 00

Prisliste for leige av grendahus

 

Midtli, Lalm og Sjårdalen - desse har privat utleige og ikkje gjennom kommunen

Kontakt

Stein Holen
Konsulent
Mobil 957 49 880