Leige lokale til arrangement eller møte

Møterom på kommunehuset

For leige av møterom på kommunehuset - kontakt servicetorget, tlf 61 29 36 00

Vågåhallen og Vågå kulturhus: ta kontakt med Mona Sveen. mona.sveen@vaga.kommune.no. tlf.nr 99693818

Grendahus

Det er også mogleg å leige grendahus/samfunnshus i bygda til arrangement/tilstellingar:

Skogbygda og Tessand - kontakt servicetorget, tlf 61 29 36 00

 

Midtli, Lalm og Sjårdalen - desse har privat utleige og ikkje gjennom kommunen

Kontakt

Stein Holen
Tenesteleiar
Mobil 957 49 880

Ansvar for kino, kulturarrangement, utleige av kulturhus og Vågåhallen