Leige lokale til arrangement eller møte

Prisliste for leige av Vågå kulturhus

Prisliste for leige av Vågåhallen

Utleigeplan

 

For leige av møterom på kommunehuset - kontakt servicetorget, tlf 61 29 36 00

 

Det er også mogleg å leige grendahus/samfunnshus i bygda til arrangement/tilstellingar:

Skogbygda og Tessand - kontakt servicetorget, tlf 61 29 36 00

Midtli, Lalm og Sjårdalen - privat utleige og ikkje gjennom kommunen

Kontakt

Stein Holen
Tenesteleiar
Mobil 957 49 880

Ansvar for kino, kulturkalender, kulturarrangement, utleige av kulturhus og Vågåhallen