Aktuelt

 • 15.01.2019 Søknadsfrist på vegfondet er 1. mai
  Søknadsfristen for å søkje støtte frå vegfondet i Vågå er 1. mai kvart år. Statuttane for tildeling er som følgjer, slik dei vart vedtekne i k-sak...
 • 11.01.2019 Ope møte - Forslag til ny fjellov
  Onsdag 30. januar, kl 18.30, blir det møte om forslaget til ny fjellov. Møtet blir halde på kulturhuset i Vågå.
 • 10.01.2019 Landbruksmøte - revisjon av landbruksplan
  På Lalm samfunnshus, tysdag 22. januar kl 19-22, blir det halde avslutningsmøte for Fjellandbruk er framtid og samstundes oppstartsmøte for...
 • 09.01.2019 Ikkje lenger passkontor i Lom
  Passtilbodet i Lom er avvikla frå 1. januar 2019. Næraste passkontor frå Vågå blir Otta. Der blir det innført timebestilling, slik at ein skal...

Kalender