Viktig melding

Flaum i Ottaelva

Oppdatert info16.10.18 kl. 11.45:
 
Vågå kommune har god oversikt over situasjonen og har avvikla krisestaben.
 

Kokevarsel

Alle abonnentar knytt til Vågåmo, Lalm og Tessand vassverk må koke drikkevatnet frå nå. Det same gjeld også alle med private brønnar langs vassdraget. For å sikre at alle bakterier i vatnet blir burte må vatnet kokast i minst tre minutt. Dette gjelder inntil vi gir ny beskjed.

 

Stengde vegar

Rv 15 er nå opna mellom Vågå og Lalm, men FV436 er framleis stengd mellom Lalm og Otta.

 

OBS! Hugs at de ikkje må opphalde dykk i nærleiken av vassdraga da det er stor fare for at elvekanten kan svikte og gje etter (erosjonsfare).

 

Dei som er råka av flaumen bør ta kontakt med sitt eiga forsikringsselskap og melde skaden så raskt som råd. Forsikringsselskapet kan gje råd om kva de bør gjere for å avgrense skadeomfanget. 

 

 

Aktuelt

Kalender