Aktuelt

 • 06.08.2019 Skulestart og trafikktryggleik
  Trygg Trafikk Oppland ber alle grunneigarar om å klippe hekkar og buskar på eigen eigedom, for å hindre farlege situasjonar i trafikken og har...
 • 02.08.2019 Aktiv sommarferie 2019
  I år blir det Aktiv sommarferie i tida 12. - 16. august, kl 9-15 kvar dag, med frammøtestad på Halland. Dette er eit tilbod for born fødd i åra...
 • 01.08.2019 Innspel til kulturkalender for hausten
  Vågå og Sel gir ut felles trykt kulturkalender, som blir distribuert til alle husstander, reiseliv og bedrifter mv. Har du innspel til arrangement...
 • 23.07.2019 Utvida opningstid ved miljøstasjonen i Vågå
  Utvida opningstider på miljøstasjonen i Vågå, fredag 26. juli kl. 12-18. Det er spesielt fjellområda med setrer og hytter som må ryddast for søppel...

Kalender