Viktig melding

Råd og informasjon om Koronaviruset

Vågå kommune ber om at innbyggjarane held seg oppdatert om Covid-19 (korona) på heimesida. Vi har laga ei eiga temaside. Ta gjerne kontakt med servicetorget for oppdatering og spørsmål på telefon 61 29 36 00.

For spørsmål om korona og testing ring koronatelefonen 952 53990 måndag-fredag mellom kl 0900-1200.

 

Tenester