Vakttelefonar

Vakttelefonar
Teneste Telefon
Legevakt 116 117
Vakttelefon brannvesenet 99 48 75 70
Bekymringsmelding til brannvesenet branntips.no
Vakttelefon vatn og avlaup 41 69 49 15
Vakttelefon septik 99 49 20 00
Vakttelefon heimesjukepleia 97 05 26 51
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Gudbrandsdal krisesenter 61 27 92 20
Veterinærvakt for Vågå og Sel 61 23 70 00
Kommunal rovvilttelefon for Sel og Vågå er operativ på kveld og i helger f.o.m. 10.07 t.o.m 15.09. 902 39 071

 

Vegvedlikehald/brøytevakt
Område Ansvarleg Telefon
Fv51 Mesta 95 19 54 40
Rv15 Brenden Maskinservice 175
Alle kommunale vegar unnateke Synslia, Storrviksroe, Brugrend og Tessand Even Sveen Maskinservice 95 17 17 16
Synslia, Storrviksroe, Brugrend og Tessand Even Sveen Maskinservice 95 17 17 16

 

Sommarvedlikehald veg
Teneste Kontakt Telefon
Alle dei kommunale vegane Vågå kommune 41 69 49 15
Gateljos Vågå kommune 61 29 36 00
Automatiske bommar - Slådalsvegen og Blåhøvegen Vågå kommune 41 69 49 15

 

Fallviltgruppe
Namn Telefonnr
Egil Skogum (leiar) 95 14 73 25
Håvard Myrum 91 36 24 60
Anders Bersu 90 10 54 10
Vidar Rugsveen 91 72 74 27
Ola Auale 91 38 32 20

Artikkelliste