Kommunal kriseberedskap

Beredskapsrådet

Beredskapsrådet
Funksjon Namn/epost Tlf Mobil
Ordførar Harald Sve Bjørndal 61 29 36 05 91 35 58 07
Varaordførar Åsta Røhr Kleiven 96 04 87 40
Kommunedirektør Odd Erik Sveen 48 02 83 89
Kommunalsjef Pål Inge Sanden 61 29 36 63 41 47 40 46
Brannsjef Arne Sæther 91 51 01 01
Landbrukssjef Per Ivar Weydahl 61 29 36 71 92 04 14 10
Lensmann Tor Trønnes 61 05 32 50 90 83 73 37
Nord-Gudbrandsdal HV-område Atle Bakken 48 13 43 13
Vågå røde kors hjelpekorps Bjørn Tore Aspen 91 34 60 44
Eidefoss AS 61 23 82 00
Mattilsynet 22 40 00 00
Statens vegvesen 02030
FIG-gruppa i Ottadalen Håkon Nårstad 90 69 91 29

Kontakt

Per-Ivar Weydahl
Landbrukssjef Vågå og Sel
Mobil 920 41 410

Landbrukssjef for felles landbrukskontor for Vågå og Sel. Er også beredskapskoordinator i Vågå kommune.