Bygge og bu i Vågå

Å flytte til Vågå skal vere eit verdival, og Vågå kommune arbeider aktivt for å vere attraktive for både dei som allereie bur her og dei som ønskjer å flytte hit. Vågå er ein plass med fleire grender, store moglegheiter til fritidsaktivitetar og 5 dagar gratis i alpinbakken for alle ungar i skulealder.

Bustadtomter

På vår heimeside Vågåleve.no finn du ei liste over bustadtomter i Vågå kommune. Du kan og ta kontakt med næringskoordinator i Vågå kommune for meir informasjon. Sjå også meir informasjon om byggesak.

Bustader til salgs

Den beste plassen å finne bustader til sals er på Finn.no.

Lokalt bustadtorg på facebook

Erfaringsmessig så blir ikkje alle ledige bustader til leie lagt på ut finn.no. Av denne grunn har Vågå kommune saman med dei andre kommunane i Nord Gudbrandsdalen oppretta gruppa Boligtorget på facebook. Her legg privatpersonar ut bustader til kjøp og leie.

Kontakt

Live Brimi
Næringskoordinator
Mobil 990 28 322