Kort oppsummert vil Statsministeren takke alle som er tålmodige og lyttar til nasjonale råd. Det gjer at landet nå har kontroll på smittesituasjonen. Det vart likevel understreka at vi må halde fram med alle hygienetiltak framover og alle som får luftvegssymptom må framleis halde seg heime. Norge opnar gradvis opp att etter påske:

07.04.2020

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal har inngått avtale med Eidsiva Bredbånd om utbygging av fibernett i regionen. Det er Skjåk Energi og Eidefoss Nett som står for sjølve utbygginga, med sine underentreprenørar.


07.04.2020

Vi treng din bistand til å redusere smitterisikoen på våre mannskaper.


06.04.2020

Oppdatering fredag 03.04.20

 

Koronatelefonen vil ikkje vere tilgjengelig i helga grunna liten pågang, men vil vere bemanna måndag 06.04 - tysdag 07.04 frå kl. 10.00-15.00 og onsdag 08.04 kl. 10.00-12.00. I påskehelga blir telefonen samordna i dei seks norddalskommunane. Ny informasjon vil kome onsdag 08.04.20.

Vedtak i Regjeringa om forlenging av stenging, eller opning av skule og barnehage er forventa å kome i løpet av onsdag 08.04.20.

03.04.2020

Det er framleis sett av kr. 250.000,- til landbruksføremål til mange ulike landbrukstiltak. Ta kontakt med landbrukskontoret om det er spørsmål til ordningane. Ingen søknadsfrist! 


02.04.2020

Det har for mange av oss vore ein etterjulsvinter som vil bli hugsa lenge. Tida ein måtte halda seg heime grunna ein verdsomspennande pandemi. Vi håper det står bra til med dykk.

  


02.04.2020

Du kan no bestille bøker, og utstyr, frå samlinga vår. Du kan hente det du har bestilt utanfor inngangsdøra vår 11-14 tysdag-torsdag, utanom heilagdagar.  Vi sender deg melding når posen din er klar. Bokposen/ utstyr vil bli merka med namnet ditt.

31.03.2020

Politiet har laga ei oversikt over ofte stilte spørsmål om politiets tenester, opningstider og grensepassering i samband med koronaviruset.

30.03.2020

«Det vart ei rar tid!» Dette er ei setning mange av oss har brukt i samtale med andre den siste tida. Vi har dei siste tre vekene opplevd at den kvardagen vi kjenner har blitt totalt endra. Skular og barnehagar er stengt, heimekontor er for mange den nye arbeidsdagen, andre er permittert i desse dagar og det sosiale livet er redusert til eit minimum.


27.03.2020

Oppdatering fredag 27.03.20

 

Kommuneleiinga og kommuneoverlegen vil vere tilgjengelig for spørsmål knytt til koronasituasjon for innbyggjarane måndag 30.03.20 på Vågå kommune sin facebook-side kl. 12.00. Det er fint om de kan sende inn spørsmål på førehand, send e-post til irene.gundersen@vaga.kommune.no.

Koronatelefonen har liten pågang og den vil derfor ikkje vere tilgjengelig sundag. Behovet vil bli vurdert fortløpande og opningstid kan bli endra. Koordinator på helsesenteret kan gje råd og svare på spørsmål. Du kan kontakte korona-koordinator ved å ringe eller sende sms, telefon 95 25 39 90 mellom kl. 08.00-15.00 på kvardagar og mellom kl. 10.00-14.00 på laurdag. 

Oppmøte til ordinære legetimer går som avtalt, det er berre når du har luftvegs-symptom at vi ber deg ta kontakt på telefon. Folk skal ikkje vere redde for å oppsøke helsesenteret på vanleg måte.

27.03.2020
Alle saker