Søknadsfristen for å søkje støtte frå vegfondet i Vågå er 1. mai kvart år. Statuttane for tildeling er som følgjer, slik dei vart vedtekne i k-sak 5/18:


15.01.2019

Onsdag 30. januar, kl 18.30, blir det møte om forslaget til ny fjellov. Møtet blir halde på kulturhuset i Vågå.


11.01.2019

På Lalm samfunnshus, tysdag 22. januar kl 19-22, blir det halde avslutningsmøte for Fjellandbruk er framtid og samstundes oppstartsmøte for revisjon av landbruksplan for Sel og Vågå.


10.01.2019

Passtilbodet i Lom er avvikla frå 1. januar 2019. Næraste passkontor frå Vågå blir Otta. Der blir det innført timebestilling, slik at ein skal unngå venting.


09.01.2019

Frå 4. januar 2019 er det etablert felles akuttberedskap for heile Nord-Gudbrandsdalen.


07.01.2019

Vågå bibliotek er stengt torsdagane i veke 1 og 2. Vanlege opningstider frå veke 3.


02.01.2019

Det er sendt ut farevarsel på oransje nivå som gjeld Hedmark og Oppland (Innlandet). Det blir meldt om kraftig vind med opp til 22-25 m/s i kasta. Det er venta mest i områda nord for Mjøsa.Vi oppmodar folk om å sikre lause eigedelar og samstundes vere varsame med fyrverkeri i kveld og natt.Det er og svært vanskelege køyreforhold mange stader.


31.12.2018

Statens vegvesen melder at fylkesveg 51 over Valdresflye blir stengt kl 16.00 på julekvelden og den blir opna att kl 12.00 1. juledag, så sant ikkje veret er for dårleg.


21.12.2018
Alle saker