Programmet for 'Jul i Vågå' syner eit vidt spekter og mangfald av aktivitetar


20.11.2018

Påmeldinga til UKM i Nord-Gudbrandalen er opna og blir halde open til 15. januar, før det brakar laus med tre forestillingar i Otta kulturhus frå fredag 15. februar.


19.11.2018

For tredje gong blir det gjenomført stillingsslepp i Nord-Gudbrandsdal. Har du ei stilling du ønskjer å marknadsføre, kan du registrere ledig stilling her


19.11.2018

Det er laga ein felles profil for "Jul i Vågå", som bedrifter og organisasjonar kan nytte.


19.11.2018

Vågåheimen startar jula 2018 med å invitere til julebord, onsdag 28. november kl 12.00. Songfuglane er inviterte. Kvar bebuar får invitere med seg ein pårørande. Påmeldingsfristen er 19. november, til tlf 61 29 37 55 eller epost til Brit Sandum


16.11.2018

Etter flaumen i oktober ligg det store mengder avfall og glasopor langs Ottavassdraget. Eit koordinert arbeid er no sett i gang for å sikre opprydding.Barnehagane og skulane i Vågåmo og på Lalm går føre som gode eksempel, og tek ein ryddedugnad tysdag 20. november.


16.11.2018

Formannskapet i Vågå har lagt fram sitt forslag til økonomiplan for perioden 2019-2022. Høyringsfristen er 30. november 2018, og økonomiplanen blir endeleg behandla i kommunestyret 11. desember.


16.11.2018

Følgjande informasjon er sendt ut frå Bufdir om ordninga:

"I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291.985 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. 

 

 

15.11.2018

Ottadalskommunane Skjåk, Lom og Vågå vil saman med Fylkesmannen forsterke oppryddingsarbeidet etter flaumen


14.11.2018

Norsk Kulturarv er tildelt 6,5 millionar til aksjonen "Ta et tak 2019/20". Har du våningshus, driftsbygg eller andre verneverdige bygg og anlegg som treng å bergast, kan du søkje om midlar.


14.11.2018
Alle saker