Fagmøte om fôrmangel/tørke med informasjon frå ulike aktørar


13.07.2018

Det er no innført vatningsforbod for alle abonnentar knytt til Lalm vassverk. Årsaken er svært lågt nivå på grunnvatnet. Forbodet gjeld inntil det blir oppheva.


03.07.2018

Det er no innført vatningsforbod for alle abonnentar knytt til Vågå vassverk. Årsaken er kombinasjon av høgt vassforbruk og svært lågt nivå på grunnvatnet. 


28.06.2018

Frå og med 15. juni kan det søkjast om tilskot til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd.


27.06.2018

No, med St.Hans for døra, må vi minne om at forbodet mot open brenning framleis er gjeldande i Vågå. Det har ikkje komme nedbør av noko omfang, slik at skogbrannfaren er like høg som før.


22.06.2018

Blåhøvegen er no open til toppen. Kvaliteten på vegen er stedvis ganske dårleg, så dei med bilar som er låge oppunder bør ta det svært forsiktig.


19.06.2018

I går og i natt kom det litt regn, men på langt nær nok og for spreidd til å dempe skogbrannfaren betrakteleg. Forbodet mot å gjere opp eld og open brenning er difor framleis gjeldande.


11.06.2018

Det er no lagt ned vatningsforbod for abonnentar knytt til Tessand vassverk.


08.06.2018

På grunn av beredskapsøvelse vil Byrbergtunnelen på Rv15 mellom Vågå og Lom bli stengt mellom kl 11.00 og 13.00, torsdag 7. juni.


06.06.2018
Alle saker