Norsk Bonde og Småbrukarlag har valgt å tildele NBS Beitepris 2022 til Skjåk, Lom, Vågå, Lesja og Dovre. Prisen er delt ut i samband med Utmarkskonferansen Kampen om utmarka på Gardermoen.


24.11.2022

Vågå kommune gir tilbod om ei 4. oppfriskingsdose for aldersgruppa 18-64 utan underliggande sjukdom.


24.11.2022

Det er tid for å lese av vassmålaren på eigedomen, slik at vi kan avrekne vassforbruket.


18.11.2022

Formannskapet si innstilling.


17.11.2022

Nord-Gudbrandsdalen fekk i 2021 tildelt støtte for utbygging av breiband i tre av kommunane i regionen; Dovre, Lesja og Vågå. Utbygging har vore ute på anbod og det er no skrive kontrakt med Eidsiva Bredbånd. Dei vil byggje ut fiber i følgjande område i Vågå:


17.11.2022

Feilen som var meldt i dag tidleg på sentralbordløysinga i kommunen er no retta og det er mogleg å ringe inn til Vågå kommune som normalt.


14.11.2022

Det er tekniske problem med sentralbordet inn til Vågå kommune no på morgonen. Treng du å få kontakt med oss, kan du ringe 47 68 26 88.


14.11.2022

I Vågå er det i dag fem pågåande breibandprosjekt; utbygging i Garmo-Storviksroe, Vågåmo-Lalm langs Rv15, Vågåmo–Tessand, Øvre del Øygardsvegen, Rustvegen og Skogbygda-Skårvangen. Utbyggjar i dei to første områda er HomeNet, og Eidsiva Bredbånd er dei som byggjer i resten av områda.


04.11.2022
Alle saker