Vågå har ingen positive testar pr. i dag. Fem vart testa i går, men desse har vi ikkje fått svar på enno. Det er fire personar i karantene. 


07.05.2021

Det vil vere eit regionalt samarbeid om koronatelefon og testing på helg. Koronatelefon er open frå kl 09.00-11.00, testing skjer etter avtale med koronatelefon og blir utført mellom kl 11.00-13.00. Oversikt over testlokasjon finn du i tabellen under. I tillegg vil testing og koronatelefon fredag 14. mai bli gjort i samarbeid med Sel. Det er Sel som ivaretek oss denne dagen gjennom Sel sin koronatelefon 469 08 342 og med testing på Otta samfunnshus, Skansen 5A. Vi har samarbeid med Sel også tysdag 18. mai, men da går det føre seg med Vågå sin koronatelefon 952 53 990 og testing på helsesenteret i Vågå.


07.05.2021

Det er ingen nye med påvist smitte i Vågå. Vi har pr i dag 1 person i isolasjon og 6 personar i karantene.Totalt 15 personar vart testa fredag og laurdag, alle med negativt testresultat, og det er tatt ytterlegare 12 testar i dag.


03.05.2021

Vi har no fått svar på alle prøver frå onsdag og i går, og samtlige var negative. Det inneber at vi framleis har 1 person i isolasjon og 6 personar i karantene.


30.04.2021

Utover våren blir det samarbeid om koronatesting mellom norddalskommunane i helgane.Laurdag 1. mai blir det testing ved Vågå helsesenter for dei som treng det. Det gjeld alle dei 6 norddalskommunane. 


30.04.2021

Vi har i dag testa mange, i samband med utbrotet knytt til Cirkle K på Otta i helga. Totalt er det tatt 23 prøver i dag.Alle 6 prøver frå i går er negative. Dette inneber at vi pr i dag har 1 person i isolasjon, og 6 personar i karantene.


28.04.2021

Av smittevernhensyn treng vi fleire personar til å hjelpe oss med gjennomføringa av Stortingsvalet 2021.

Dersom du er over 18 år og ønskjer å delta, send oss ein e-post til postmottak@vaga.kommune.no eller ring oss på tlf. 61 29 36 00 innan 16. mai 2021. Det blir utbetalt godtgjersle for arbeidet.
Kontaktperson: Sonja Tangen 

28.04.2021

Kommunen ber om at alle som har vore inne eller i nærleiken av Circle K Otta i dette tidsrommet om å melde seg.Ein av dei som har fått påvist smitte i Nord-Fron var på Otta natt til sundag 25.04.21. Kommunen oppmodar derfor alle som var i området utanfor eller inne på Circle K Otta natt til sundag om å ta kontakt med koronatelefon i heimkommunen (95 25 39 90).Det same gjeld dersom nokon var på kinarestauranten Milano på Vinstra sundag 25. april mellom kl. 14.00 og 16.00. Vi gjer samstundes alle merksame på at det er anbefalt å avgrense antal nærkontaktar samt å avgrense sosial kontakt over kommunegrensene. Dette er spesielt viktig mot dei kommunane med smitte.  


28.04.2021

Båe prøver avgitt fredag var negative. I dag er det testa 6 personar.Pr i dag er det 1 person med påvist smitte som framleis er i isolasjon, og vi har 6 personar i karantene.


26.04.2021

Det er ein ny person med påvist smitte i Vågå. Smittevegen er kjent, og personen var allereie i karantene. Totalt er det då 3 med påvist smitte i Vågå, og det er 6 personar i karantene.Øvrige tester tatt i går var negative. Det er tatt to ny tester i dag.Koronatelefonen er ikkje open denne helga, og det er heller ikkje lagt opp til testing, med mindre det skulle skje endringar i smittesituasjonen.


23.04.2021
Alle saker