Vågå kommune skal i 2020 oppnemne meddommarar for ei ny periode, gjeldende fra 01.01.2021 - 31.12.2024. Det skal veljast meddommarar til Nord-Gudbrandsdal Tingrett, Eidsivating Lagmannsrett, Jordskifteretten, Forliksrådet og Skjønnsmedlemmar. 

22.05.2020

Vågåheimen har komme med rutinar for besøkjande, der alle som skal innom må bruke handsprit før og etter besøk. Personalet vil behandle overflatar med desinfeksjonsmiddel før og etter besøk.


18.05.2020

Frigjeringsdagen 8. mai vart markert ved at ordføraren la ned krans ved minnesmerket, med musikk frå nokre av musikarane i musikkforeningane i Vågå.


08.05.2020

Regjeringa ønskjer å opne opp at samfunnet vårt, men det skal skje gradvis og kontrollert. Det kan bety at vi får oppblomstring av Covid-19 smitte, men da må vi reagere raskt og vurdere tiltak. Det blir presisert at alle MÅ overhalde smittevern-råda!


08.05.2020

Grunna koronasituasjonen blir det ikkje gjennomført organisert rydding langs elvane denne våren. Vi oppmodar alle til å ta eit tak på eigen hand, både på eigen eigedom, i nærmiljøet og langs elvane. Familiar kan rydde saman, andre må ta naudsynte smittevernomsyn.


05.05.2020

Formannskapet vedtok 21.4.2020 sak 12/20, med heimel i plan- og bygningslova §§12-10 jf. 12-11, å leggje ut forslag til detaljregulering for Fjellsida Lemonsjøen til offentleg ettersyn.

24.04.2020

Sjå informasjon frå Folkehelseinstituttet:Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser for å unngå risiko for smittespredning mellom steder. Reiser til hytta utgjør imidlertid mindre fare for smittespredning fordi man stort sett er der sammen med familie eller venner man allerede er i kontakt med hjemme.


22.04.2020

Kommuneleiinga, NAV og kommunelegen vil gjennomføre eit nytt møte knytt til koronasituasjonen for innbyggjarane tysdag 21.04.20 på Vågå kommune sin facebook-side kl. 17.00. Send gjerne inn  spørsmål på førehand, send e-post til irene.gundersen@vaga.kommune.no. Spørsmåla blir anonymisert. 

 

17.04.2020
Alle saker