Sesonginfluensavaksina for 2018-2019 er komme og det blir lagt opp til følgjande datoar og tidspunkt for vaksinering ved Vågå helsesenter


25.09.2018

På vegne av Statens vegvesen Turistvegseksjonen varsla Structor i mai 2018 oppstart av reguleringsarbeid med sikte på å revidere gjeldande plan for Gjendeosen – Reinsvangen.


14.09.2018

Kommunestyret i Vågå har tilbode Jan Egil Fossmo stillinga som ny rådmann i Vågå kommune


12.09.2018

I samband med at Bessheim Fjellstue planlegg å bygge nytt avlaupsrenseanlegg, har Norconsult utarbeidd søknad om utsleppsløyve.


11.09.2018

I desse dagar blir det køyrd ut dunkar for sortering av papp og papir, til alle abonnentar som ikkje har fått frå før.


10.09.2018

På grunn av at nivået på grunnvatnet er nokolunde normalisert, blir vatningsforbodet oppheva. 


10.09.2018

NAV-kontoret i Vågå melder at opningstidene no blir endra.


07.09.2018

Denne veka har rektorar, styrarar og ressurpersonar vore på den siste nasjonale samlinga i prosjektet Inkluderande barnehage - og skulemiljø.


07.09.2018

Vi ønskjer Cynthia Slomp Renaa velkomen til Vågå og til lykke med ordinasjonen.


03.09.2018
Alle saker