Barneverntjenesten i Sel, Vågå, Lom og Skjåk har behov for flere besøkshjem og støttefamilier. Barna er i alderen fra 5 til 14 år. Felles for barna er at de trenger en støttefamilie som har mulighet og engasjement til å delta på forskjellige aktiviteter og skape gode opplevelser, store like gjerne som små. Det er positivt dersom det er jevnaldrende og/eller eldre barn/ungdommer i hus, men ikke et krav. Det er ønske om et hjem som kan vare over tid da det er uheldig med brudd i relasjoner. Omfanget er foreløpig 1 helg per måned.Dersom dere tror at dere kan passe som besøkshjem og ønsker å vite mer, så kan dere ta kontakt med barneverntjeneste på tlf. 61 700 700 eller 47 70 11 96.


10.07.2019

Foreldre/føresette som skal søkje barnehageplass etter august 2019 må bruke ny innloggingsportal via ID-porten. Dette gjeld kun NYE søkjarar, ikkje dei som alt har søkt barnehageåret 2019-2020.

27.06.2019

Onsdag 26. juni, kl 18.00, blir det avduking av Ole Bull-statuett i den historiske prestegårdshagen i Ullinsvin i Vågå.


21.06.2019

Vågå kommunestyre gjorde i møte 4. juni 2019, sak 20/19 vedtak om å legge forslag til detaljregulering for Gjendeosen - Reinsvangen ut til offentleg ettersyn og høyring. 


14.06.2019

Vi har diverre litt problem med telefonsystemet i kommunen, og det kan vere vanskeleg å nå fram på fasttelefon til einskilde tenester. Mobil fungerer som normalt. Servicetorget skal vere tilgjengeleg, så ta kontakt på tlf 61 29 36 00 om du opplever problem.


13.06.2019

I samband med rutineprøver av vatnet hos kommunetannlegen i Vågå vart det gjort funn av legionellabakterier i vatnet. Fylkestannlegen i Innlandet og Vågå kommune har tatt tak i saken, og det er iverksett tiltak for å sanere problemet. 


12.06.2019

Yr.no har sendt ut farevarsel på oransje nivå for "svært kraftige regnbyger", som også inkluderer Oppland. Det er svært store lokale variasjonar i meldinga, og det er difor usikkert om dette når Vågå og i kva omfang, men varselet gjeld frå i ettermiddag og fram til fredag morgon.

06.06.2019

UKM Nord-Gudbrandsdal arrangerer UKM Camp i Otta kulturhus fredag 16. - søndag 18. august. Påmelding innan 22. juni.


05.06.2019

Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen kjem på besøk til Oppland i perioden 17. - 19. september 2019. Torsdag 19. vil dei besøkje Vågå.


28.05.2019
Alle saker