Har du tankar eller konkrete planar om å bygge/bygge om fjøs for storfe, kan dette vere eit møte for deg.


08.03.2023

Skattelista er lagt ut på Vågå kommune si heimeside den 28. februar 2023 til 3 vekers gjennomsyn med heimel i eigedomsskattelova § 15.Eigedomsskatten blir for 2023 skreve ut i 12 terminar saman med andre kommunale avgifter.


28.02.2023Landbrukskontoret for Sel og Vågå inviterer landbruksnæringa til klimamøte. Dette er eit ledd i oppfølging av gjeldande landbruksplan, og får å nå måla i avtala faglaga i landbruket har med Stortinget:
28.02.2023

I samband med det oppstarta prosjektet for flaumsikring av Vågåmo, og utarbeiding av ein områdereguleringsplan for Vågåmo sentrum og omegn, lyser Vågå kommune ut konkurranse om kjøp av rådgjevarbistand.


23.02.2023

På vegne av Coop Ottadalen SA blir det varsla, i henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8, om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Smedsmojordet. Planområdet omfattar del av eigedom gnr/bnr 65/1, 65/21, 65/22, 66/96, 66/199 og 194/29.


20.02.2023

Vågå demensforeining ga nyleg to robotkattar til skjerma avdeling på Vågåheimen. 

 


16.02.2023

Til deg som brukar (og pårørande) av helsetenester i Vågå kommune!Det er mykje som skjer i sektoren Helse- og meistring i Vågå om dagen. Vi ynskjer difor å gje dykk eit lite innblikk i noko av det vi arbeider med og for.


16.02.2023

Vågå kommune treng mange ferievikarar til å arbeide i sommar og ser difor etter ledig husvære for nokre av vikarane våre.Har du noko ledig i perioden 12. juni - 13. august?


08.02.2023

Vi gratulerer så mykje med dagen!Ordføraren var med og heiste det samiske flagget utanfor kommunehuset på morgonen i dag.


06.02.2023

Oline Vestad gikk inn til ein knallsterk 4. plass i Junior-VM torsdag kveld, på 10 km friteknikk. Ho var med og kjempa om ein pallplass gjennom heile løpet under meisterskapen i Whistler i Canada.Ein annan som markerer seg sterkt om dagen er Tormod Weydahl, som har delteke i eliteklassa i Five Continents Stage Race Costa Blanca i Alicante i Spania, der mange proffsyklistar også stillar til start. Han klokka inn på ein super 11. plass.


03.02.2023
Alle saker