Frå 1. juni til 31. august kan du som går i 1. til 7. klasse delta på Sommarles.noSommarles gjer lesing endå gøyare, og det er heilt gratis å vere med! Du lagar ein profil på Sommarles.no, registrerer bøker, får lesetips, løyser oppgåver og kan følge med på kva vennene dine les. Her kan du også lese ei superspennande forteljing, skriven av forfattar Mari Moen Holsve. Har du ikkje tilgang til nett, kan du delta med eit lesekort. Spør på biblioteket! 


24.05.2022

Mindre endring av detaljregulering for Maurvangen vest for Mola:Vågå formannskap gjorde i møte 5. mai 2022, sak 25/2022, med heimel i plan- og bygningslova § 12-14, vedtak om godkjenning av framlagt mindre endring av detaljregulering for Maurvangen vest for Mola.Møtebok frå behandling av F-sak 25/2022, samt plankart og føresegner ligg nedanfor. Dei godkjende plandokumenta blir lagt inn i kommunen sin planbase.


16.05.2022

Vågå helsesenter tilbyr koronavaksinering følgjande dagar framover:
  • Fredag 20. mai

  • Onsdag 1. juni

  • Fredag 17. juni

  • Måndag 27. juniAlle dagar kl 12.00 - 15.00


13.05.2022

  


11.05.2022

 


10.05.2022

Det blir ei markering ved minnesteinen ved kyrkjebolken kl 11.00 den 8. mai. Representantar frå forsvaret vil vere til stades og det blir musikk ved Vågå musikkforening.


05.05.2022

Vågå helsesenter tilbyr 3. dose/oppfriskingsdose, fredag 20. mai kl 12.00 - 15.00.Ring helsesenteret, tlf 61 29 37 00, for å bli sett opp på time.


04.05.2022
Alle saker