Laurdag 30. november blir det opning av julegata i Vågåmo.


13.11.2019

1. januar 2020 blir Hedmark og Oppland slått saman til "Innlandet". Alle kommunar får då nye kommunenummer. Det nye kommunenummeret for Vågå blir 3435 (det gamle er 0515).


07.11.2019

Det er tid for å lese av vassmålaren på eigedomen, slik at vi kan avrekne vassforbruket.


30.10.2019

Her finn du tidspunkt for årets influensavaksinering ved Vågå helsesenter:


10.10.2019

Slådalsvegen mellom Vågå og Lesja er no vinterstengt.


07.10.2019

Kommunestyret godkjende 24.9.2019 sak 35/19 med heimel i PLBL §§ 12-12 Statens vegvesen sitt forslag til endring av detaljregulering for Rv15 kryss Fv51 ved Randen.


03.10.2019

Det vart våren 2019 i HOKO bestemt at det skulle setjast ned ei gruppe for å utforme forslag til ny grunnskuleplan for Vågå. Forlaget til grunnskuleplan 2020-2023 var ferdig september 2019, og blir lagt ut på høyring i seks veker. Frist for å koma med uttale, er 10. november.


01.10.2019

Program 19 - 22. september

 

Torsdag 19. september
 

 11.00 Offisiell opning av Galleri Ullinsvin
- Kulturinnslag
- Velkomst v/Ordførar i Vågå Iselin Vistekleiven
- Tale v/fylkeskultursjef i Oppland Kyrre Dahl
- Kulturinnslag
- Opning av Galleri Ullinsvin og utstillinga Stille Lys av fotograf Morten Krogvold v/ H.K.H. Kronprins Haakon Magnus og H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit

11.40  Fingermat v/Arne Brimi. (gratis)
           Aktivitetar ved aktørane i Ullinsvin.

12.00  Underhaldning frå scena v/elevar i Vågåskulen

12.30  Boklansering av jubileumsboka Morten Krogvold 30 år i Vågå.

13.00  Kulturinnslag frå scena v/ulike aktørar.
           Galleri Ullinsvin og Cafe Edvard er ope til kl., 18.00

16.00  Portfolio
           Vågå hotell

           Bildegjennomgang v/Morten Krogvold
           Portfoliane blir diskutert med publikum til stades.

Fredag 20. september
 

10.00  Morgonfilm
           Vågå kulturhus

           Kulturhuskafeen ope

17.00  Fotopunkt Vågå
           Bankplassen

           Avduking ved ordførar Iselin Vistekleiven og Morten Krogvold

18.00  Ansikt til Ansikt
           Vågå kulturhus

           Morten Krogvold blir intervjua av hemmeleg inviterte gjestar.
           Billett 150 kr

23.00  Midnattskonsert med Iver Kleive og Knut Reiersrud
           Vågåkyrkja
           Billett 300 kr

Laurdag 21. september
 

10.00  Morgonfilm
           Vågå kulturhus

           Kulturhuskafeen ope

12.00    30 år i Vågå
             Vågå kulturhus

            Morten Krogvold takker bygda for 30 år og fortel litt om livet på workshop.

11.00   Aktivitetar i Ullinsvin
18.00     Utstilling i Galleri Ullinsvin, gamlelåven og fjøset. Sanserommet for barn og unge.
              Cafe Edvard ope.

15.00  Utstillingsvandring
           Galleri Ullinsvin

           Opplev utstillinga Stille Lys med Morten Krogvold.

16.30  Meistermøte
           Galleri Ullinsvin

           Samtale mellom Morten Krogvold og Jon-Roar Bjørkvol, professor i musikkvitenskap.

19.00  Jubileumsmiddag
           Vågå hotell  påmelding tlf: 612 39 550

Søndag 22. september
 

11.00-  Aktivitetar i Ulliinsvin
16.00  
            Utstillingar i Galleri Ullinsvin, gamlelåven og fjøset. Sanserommet for barn og unge. Cafe Edvard ope.

11.00-  Barn tolkar foto
13.00   Galleri Ullinsvin

            Morten Krogvold tek med seg barn på ei vandring gjennom utstillinga Stille Lys. Deretter får barn teikne
            eigne versjonar av bild, og lage si eiga utstilling.

11.30  Portfolio
           Vågå hotell

           Bildegjennomgang v/Morten Krogvold.
           Portfolioane blir diskutert med publikum tilstades

 

            
 


 

 

 

17.09.2019
Alle saker