Ein av stoppestadene for Trondhjemsridtet 1919 er i år Vågå. Løpet vil gå av stabelen i dagane 8. - 11. juni, og i løpet av måndag 10. juni er det lagt inn ein kafferast på Vågå Hotell for deltakarane (ca kl 15.30). Det er påmeldt 114 veteranmotorsyklar til start, og det er i år 100 år sidan løpet ble arrangert fyrste gong. Sjå pressemelding frå arrangøren under.


24.05.2019

Etter å ha vore vinterstengt, blir Slådalsvegen opna i morgon, onsdag 22. mai kl 9.00.


21.05.2019

Statens vegvesen har utarbeidd forslag til endring av godkjend reguleringsplan for rv. 15 kryss fv. 51 ved Randen og lagt planen ut til offentleg ettersyn i perioden 20.05.2019 –30.06.2019. 

20.05.2019

Ei arbeidsgruppe med representantar frå alle dei seks kommunane i Nord-Gudbrandsdal, saman med Regionrådet, har fått i mandat å lage ein rapport om korleis vi kan etablere eit interkommunalt friluftsråd i regionen.


20.05.2019

I år blir det Aktiv sommarferie i tida 12. - 16. august, kl 9-15 kvar dag, med frammøtestad på Halland.Dette er eit tilbod for born fødd i åra 2012 - 2006, og eigendelen pr born er kr 500,-. For born nr 2 er prisen kr 250,-.Beskjedar eller spørsmål kan rettast til Mona Sveen på tlf 99 69 38 18 eller epost: mona.sveen@vaga.kommune.no


16.05.2019

Frå 1. juni til 31. august kan du som går i 1. til 7. klasse, delta på Sommarles.no 2019.


15.05.2019

HOKO gjorde i sitt møte 30. april vedtak om å sende forslag til kulturskuleplan for perioden 2020-2023 ut på høyring.


09.05.2019

Program for alle arrangement på 17. mai 2019 finn du her:


07.05.2019

I veke 18 vil miljøstasjonen ha utvida opningstider, slik at alle kan bidra til ein ryddedugnad både heime hos seg sjølv og elles.


26.04.2019

Sel og Vågå Bondelag og Vågå Bonde- og Småbrukarlag har i samarbeid med landbrukskontoret teke initiativ til ryddeaksjon i landbruket i veke 18.  Det blir utvida opningstider på miljøstasjonane i Sel (Myrmoen) og Vågå (industriområdet) denne veka. 


24.04.2019
Alle saker