Kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja har dei seinare åra sendt felles søknad om tilskotsmidlar frå den såkalla NKOM-ordninga. Dette er tilskot som blir gitt til utbygging av høghastigheit breiband i område med privat busetting, der utbyggarane ikkje ser det som kommersielt forsvarleg å byggje ut.


19.03.2019

Legata i Vågå og Terje Bronkens minnefond har søknadsfrist 1. april 2019.

15.03.2019

Onsdag 3. april, kl 14.00 - 18.00, er det open kontordag på kommunehuset i Vågå. Temaet er skredkartlegging i Vågå.

14.03.2019

Vågå kommune v/kulturkontoret  inviterer lag og organisasjonar til informasjonsutveksling torsdag 14.mars kl. 18.00 på kommunestyresalen i Vågå.

06.03.2019

Den høge temperaturen medfører stor snøsmelting og vi ber alle passe på eigne grøfter og stikkrenner, for å hindre skade på veg. 


15.02.2019

Tysdag 12. februar kjem fylkesmann Knut Storberget på besøk til Vågå.


12.02.2019

Mange lurer på korleis eigedomsskatten for 2019 er utrekna, sidan reknestykket på eigedomsskatteseddelen «ikkje går opp».

 

07.02.2019

I dag, 7. februar, går startskotet for eit felles prosjekt mellom regional legevakt i Nord-Gudbrandsdalen og Sjukehuset innlandet ved prehospitale tenester.Prosjektet går ut på at det i norddalen skal vere ein ambulerande, bemanna legevaktbil med paramedic. Denne skal vere i dialog med legevakt, med mål om å få ned talet på innleggelser på sjukehus og behov for legevaktbesøk.


07.02.2019
07.02.2019
Alle saker