Ønskjer du å endre renovasjonsabonnementet ditt for 2021, er frist for å gjere dette 1. september.


07.08.2020

FACT-team Nord-Gudbrandsdal etableres som et samhandlingsprosjekt mellom kommunene Lesja, Dovre, Sel, Våga, Lom og Skjåk, DPS Otta og NAV.
 

30.07.2020

Det er mange spørsmål om fakturering av kommunale avgifter og eigedomsskatt. Her finn du informasjon om korleis faktureringa blir gjennomført.Med bakgrunn i retaksering, vil det for året 2020 bli sendt ut faktura for eigedomskatt adskilt frå dei andre kommunale avgiftene. Fakturaforløpet vil vere som følgjer:


24.07.2020

Ei ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har store inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.  


23.07.2020

Kommunestyret har 23.06.2020, sak 45/20, med heimel i plan- og bygningslova § 12-12, godkjent framlagt detaljregulering for Gjendeosen - Reinsvangen. 


01.07.2020

Grunna høge temperaturar og auka snøsmelting i høgfjellet, er det venta at vassføringa i Ottaelva vil auke. Varslingsnivået er oppgradert frå gult til oransje, gjeldande for nedre del av Ottaelva.


17.06.2020

I samråd med smittevernlegen er det frå 12. juni innført nye rutinar for besøkjande til Vågåheimen

12.06.2020
Alle saker