Vågå kommune opprettheld strenge besøksrutinar på Vågåheimen. Besøk til Vågåheimen må avtalast på telefon 61 29 37 50 eller 476 15 700.

Uansett kva tidspunkt besøket skal skje så må avtala inngåast på kvardagar mellom kl. 08.00-14.00. Det vil ikkje vera mogleg å koma på besøk utan at det er gjort ei slik avtale i forkant.

26.11.2020

Det er tid for å lese av vassmålaren på eigedomen, slik at vi kan avrekne vassforbruket.

17.11.2020

Målet med tilskotsordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom.


16.11.2020

Formannskapet sitt framlegg til økonomiplan for perioden 2021-2024 er lagt ut til offentleg ettersyn. Høyringsfrist er 27. november 2020.


13.11.2020

Vågå kommune held fram med tiltak som var beslutta måndag 09.11.20. Som før støttar vi oss på dei nasjonale føringane frå FHI, og tiltaka vi set i verk er for å ta del i den nasjonale dugnaden for å få kontroll over koronasmitten.

12.11.2020

Folkehelseinstituttet har lagd ei oversikt over reglane for antall deltakarar og avstand på arrangement, samlingar og aktivitetar. Sjå oversikt eller lenke.


10.11.2020

I morgon, tysdag 10. november, blir det direkte videooverføring frå formannskapsmøtet frå kl 9.00. Det er saken som omhandlar kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett- og økonomiplan som vil bli overført. Opptaket vil ligge tilgjengeleg på nettsidene også etter sending.Sakliste


09.11.2020

Kommuneoverlegen ønskjer å orientere om Covidsituasjonen og endringar i rutiner innan heimesjukepleia og sjukeheimen. 

06.11.2020

Vågå har fått ein ny person med påvist Covid-19-smitte i dag.Ein person er satt i isolasjon og ein er satt i karantene. Nødvendig smittesporing etter dagens situasjon er gjennomført. 


28.10.2020
Alle saker