Om stillingaDet er ledig eit embete som jordskiftedommar ved Vestre Innlandet jordskifterett. Tiltreding etter nærmare avtale. Domstolen er lokalisert på rettsstadene Lillehammer, Fagernes og Vågåmo.Kontorstaden for jordskiftedommaren vil være på Vågåmo, og samlokalisering med tingretten vert planlagt i løpet av 2023. Det er per i dag ikkje tilsett teknisk utgreiar eller saksbehandlar ved rettsstaden i Vågåmo, og slik bistand vil inntil vidare skje frå domstolens medarbeidarar på Fagernes og Lillehammer. Det må påreknast å administrere saker i heile jordskiftesoknet.Fleire opplysningar og søknadsskjema til stillinga finn du her: jobbnorge.no 


18.10.2021

Til andelseiere i Nord- og Midt-Gudbrandsdal og Nord- og Midt-ØsterdalGlommen Mjøsen Skog inviterer til to-dagers skogtreff med faglig interessante temaer, besøk på lokale foredlingsbedrifter som bruker lokalt virke, foredling av lokal mat og produkter, samt god mat og hyggelig prat.Dette blir det tredjearrangementet som skogeiere i områder som har mye til felles gjennom ressursgrunnlag, historie og driftsformer.Buss fra Vågåmo med avreise fra rutebilstasjonen kl. 09.30 torsdag med retur senest kl. 14.00 fra Alvdal på fredag. Påstigning underveis – angi sted i påmeldingsskjemaet. Felles middag for samtlige på Telstad Gjestegår. Overnatting på lokale destinasjoner for de som har lang reisevei.Vi håper dere som er andelseiere vil benytte muligheten til å få faglig påfyll på flere interessante temaer, knytte nye sosiale forbindelser og bli enda bedre kjent med Glommen Mjøsen Skog.Turen er gratis for andelseiere. Ta gjerne med ektefelle, samboer eller kommende skogeiere.Løpende påmelding. Vi tar i mot så lenge det er plasser, vær tidlig ute. Lenke til påmeldingsskjema, se nedenfor.Påmeldingsskjema


07.10.2021

I medhald av plan- og bygningslova (pbl.) § 12-8 vert det varsla oppstart av reguleringsplanarbeid for gnr. 66 bnr. 227, Moavegen i Vågå kommune. Planen vil utarbeidast som ein detaljreguleringsplan, jf. pbl. § 12-3.

Tiltakshavar for planarbeidet er Vaage as.Oppstartsvarsel gnr. 66 bnr. 227, Moavegen (PDF, 2 MB)

Referat oppstartsmøte gnr. 66 bnr. 227 Moavegen (PDF, 2 MB)

Annonse Moavegen (PDF, 83 kB)

Plangrense gnr. 66 bnr. 227, Moavegen (SOS, 2 kB)  


07.10.2021

             I samarbeid med:     PÅRØRENDESKOLEEt undervisningstilbud til deg som erpårørende til en person med demenssjukdom.Haust 2021

HVORFOR PÅRØRENDESKOLE?Mange undersøkinger viser at pårørende til personer med demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til å være pårørende. Kurset vil gi mye informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende.MÅLSETTINGA FOR PÅRØRANDESKULEN
  • Å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståele for demenssykdommene.

  • Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både hjemme og på institusjon.

  • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner.

  • Å gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat.Mandag 18.oktober:Demens – årsak – forløp – symptomer – behandling.Hva vet vi i dag? Ingen gruppesamtale denne kvelden.v/Sondre Bøye, fastlege SkjåkMandag 25. oktober:«En pårørende forteller» Hvordan være pårørende til en person med en demenssykdom? v/Paula Bøle og Haldis Bergheim forteller sine historierKommunikasjon v/Liv Jorunn Korstad, Sykehuset InnlandetMandag 1. november:Blikk på menneskeverdet rundt demens v/Kåre Gloslie, sokneprestMandag 8.november:Lover og rettigheter for personer med demens og deres pårørende v/Inger Helene Brandsar, kommunalsjef Helse og omsorg, Skjåk kommuneMandag 15. november:Presentasjon av tiltak i Vågå, Lom og Skjåk kommunerv/Ingvild Mork, Bodil Sagsletten, Asta Runhild TurtumNasjonalforeningens/demensforeningene – hva kan de tilby? TIMEPLAN:1800 – 1930    Forelesninger av fagperson/pårørende1930 – 2000    Kaffepause2000 – 2100    Gruppesamtaler knyttet til dagens tema og                        egen situasjon(Første kveld starter med registrering fra kl. 1730)PRAKTISKE OPPLYSNINGERSted:               Kommunestyresalen i Skjåk              Start:              18. oktober 2021Varighet:       Mandager i 5 uker:                        18.10 – 25.10 – 1.11 – 8.11 – 15.11Tid:                1800 - 2100    Informasjon/:  Nasjonalforeningen for folkehelsenpåmelding       Fylkeskontoret for Innlandet                        Tlf.:         62 51 79 10                        E – post: innlandet@nasjonalforeningen.no Påm. frist:     8. oktoberPris:               Kr. 300,00 pr. deltager                        (faktura blir tilsendt)  VELKOMMEN


06.10.2021

Vågå kommune skal årleg rullere handlingsplanen for næringsliv og reiseliv.

Det er viktig for oss å få innspel frå dykk i næringslivet før denne rulleringa. Har du innspel så ta gjerne kontakt med næringskoordinator på mail live.brimi@vaga.kommune.no eller på telefon.

Frist for innspel 21.11.2021

Rullering av Handlingsplan for næringsliv og Reiseliv 2021 (PDF, 88 kB)

05.10.2021

  Vågå Helsesenter tek  imot bestilling til koronavaksinering på helsesenteret kvar dag fram til 12.10.21. Ring 61293700 og bestill deg time for vaksinering.Hugs at du kan bestille time berre fram til 12.10.21.Er du i gruppa som er råda til å ta 3. dose og har fått skriv frå spesialisthelsetenesta,  så sørg for at du får satt vaksina før 12.10.21.


05.10.2021

Drop-in koronavaksinering i kulturhuset laurdag 02.10.21 kl. 10.00-12.00.Dette er siste sjanse for drop-in vaksinasjon, etter laurdag må du ringe helsesenteret å skrive deg på liste.Det er framleis mange som ikkje har teke 2. dose.Hugs at det skal gå minst 3 veker mellom 1. og 2. dose.  For 16-17 åringar skal det gå minst 8-12 veker mellom 1. og 2. dose. 12-15 åringar skal ha berre 1 dose.Du som har fått beskjed fra sjukehuset om å ta 3. dose kan ta med deg skrivet du har fått og møte opp laurdag. 


28.09.2021
Alle saker