Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019:Opningstider i vallokala sundag 08.09 klokka 15.00 - 18.00 og måndag 09.09 klokka 10.00 - 18.00 


08.09.2019


  


02.09.2019

Vågå kommune har no friluftslivsutstyr og el-syklar til utlån, og alt utlån skjer gjennom Vågå bibliotek. 


22.08.2019

Trygg Trafikk Oppland ber alle grunneigarar om å klippe hekkar og buskar på eigen eigedom, for å hindre farlege situasjonar i trafikken og har sendt ut følgjande oppmoding:


06.08.2019

I år blir det Aktiv sommarferie i tida 12. - 16. august, kl 9-15 kvar dag, med frammøtestad på Halland.Dette er eit tilbod for born fødd i åra 2012 - 2006, og eigendelen pr born er kr 500,-. For born nr 2 er prisen kr 250,-.Beskjedar eller spørsmål kan rettast til Mona Sveen på tlf 99 69 38 18 eller epost: mona.sveen@vaga.kommune.no


02.08.2019

Vågå og Sel gir ut felles trykt kulturkalender, som blir distribuert til alle husstander, reiseliv og bedrifter mv. Har du innspel til arrangement som skal skje i perioden 1. september - 31. desember 2019, så gi oss melding om dette.


01.08.2019

Utvida opningstider på miljøstasjonen i Vågå, fredag 26. juli kl. 12-18. Det er spesielt fjellområda med setrer og hytter som må ryddast for søppel, skrot og plast denne gongen. Ta også ein tur i nærområdet utanfor hytteveggen/setervollen og plukk opp plast og anna søppel. Helsing Vågå kommune og NGR 


23.07.2019

Barneverntjenesten i Sel, Vågå, Lom og Skjåk har behov for flere besøkshjem og støttefamilier. Barna er i alderen fra 5 til 14 år. Felles for barna er at de trenger en støttefamilie som har mulighet og engasjement til å delta på forskjellige aktiviteter og skape gode opplevelser, store like gjerne som små. Det er positivt dersom det er jevnaldrende og/eller eldre barn/ungdommer i hus, men ikke et krav. Det er ønske om et hjem som kan vare over tid da det er uheldig med brudd i relasjoner. Omfanget er foreløpig 1 helg per måned.Dersom dere tror at dere kan passe som besøkshjem og ønsker å vite mer, så kan dere ta kontakt med barneverntjeneste på tlf. 61 700 700 eller 47 70 11 96.


10.07.2019

Foreldre/føresette som skal søkje barnehageplass etter august 2019 må bruke ny innloggingsportal via ID-porten. Dette gjeld kun NYE søkjarar, ikkje dei som alt har søkt barnehageåret 2019-2020.

27.06.2019
Alle saker