Yr.no har sendt ut farevarsel på oransje nivå for "svært kraftige regnbyger", som også inkluderer Oppland. Det er svært store lokale variasjonar i meldinga, og det er difor usikkert om dette når Vågå og i kva omfang, men varselet gjeld frå i ettermiddag og fram til fredag morgon.

06.06.2019

UKM Nord-Gudbrandsdal arrangerer UKM Camp i Otta kulturhus fredag 16. - søndag 18. august. Påmelding innan 22. juni.


05.06.2019

Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen kjem på besøk til Oppland i perioden 17. - 19. september 2019. Torsdag 19. vil dei besøkje Vågå.


28.05.2019

Ein av stoppestadene for Trondhjemsridtet 1919 er i år Vågå. Løpet vil gå av stabelen i dagane 8. - 11. juni, og i løpet av måndag 10. juni er det lagt inn ein kafferast på Vågå Hotell for deltakarane (ca kl 15.30). Det er påmeldt 114 veteranmotorsyklar til start, og det er i år 100 år sidan løpet ble arrangert fyrste gong. Sjå pressemelding frå arrangøren under.


24.05.2019

Etter å ha vore vinterstengt, blir Slådalsvegen opna i morgon, onsdag 22. mai kl 9.00.


21.05.2019

Statens vegvesen har utarbeidd forslag til endring av godkjend reguleringsplan for rv. 15 kryss fv. 51 ved Randen og lagt planen ut til offentleg ettersyn i perioden 20.05.2019 –30.06.2019. 

20.05.2019

Ei arbeidsgruppe med representantar frå alle dei seks kommunane i Nord-Gudbrandsdal, saman med Regionrådet, har fått i mandat å lage ein rapport om korleis vi kan etablere eit interkommunalt friluftsråd i regionen.


20.05.2019

Frå 1. juni til 31. august kan du som går i 1. til 7. klasse, delta på Sommarles.no 2019.


15.05.2019

HOKO gjorde i sitt møte 30. april vedtak om å sende forslag til kulturskuleplan for perioden 2020-2023 ut på høyring.


09.05.2019
Alle saker