Det meste av den kjente smitten i Nord-Gudbrandsdalen er knytta til Dovre og vidare til Vidaregåande skule på Otta. Vi har difor følgande melding til elevane i Vågå som er tilknytta den vidaregåande skulen på Otta:Alle som er i karantene og som ikkje er testa- skal testes. Alle som har symptom skal testes. I samråd med Sel kommune og den vidaregåande skulen ynskjer vi også at dei øvrige elevane kjem og testar seg. Teststasjonen i Vågå er tilgjengeleg for dykk i dag mellom kl 10.00-13.30. Ring og avtal tidspunkt på koronatelefon, eller møt ved teststasjonen på helsesenteret i dette tidsrommet. Elevane tilknytta skulen unngår å møtes på fritida og begrense sosial kontakt. Vi ber om at alle held seg til dei retnigslinjer som er gjeve frå skule og smittesporingsteam inntil ny avklaring foreligg.


14.04.2021

Framleis ingen smitta i Vågå, men vi følgjer utviklinga tett og endring kan skje fort. Vågå kommune har 14 definerte nærkontaktar som enten er testa eller blir testa i dag. Det er ventekarantene på om lag 50 personar tilknytt Vågåmo Skule. Kommunelegane i 6K har jamleg kontakt og oppdaterer kvarandre og samkøyrer tiltak der det er fornuftig. 


13.04.2021

Alle som var testa i Vågå fredag har fått negativt resultat, men dei sit framleis i karantene. Det er kontinuerleg vurdert om ein treng meir testing eller retesting. Ventekarantene knytta til testane som er negative er nå oppheva.Vågå kommune følgjer situasjonen nøye og vil kome med ny informasjon dersom det blir endringar.Vi ber om at alle innbyggjarane har så få nærkontaktar som mogleg sidan det er påvist smitte i nabokommunane våre.


12.04.2021

Det er nå påvist smitte  i Sel og Dovre kommune og Vågå kommune følgjer tett med på situasjonen. I Vågå er det førebels ingen med påvist smitte, men det er personar som er sett i karantene og ventekarantene. Vi oppmodar alle innbyggjarane om å teste seg dersom dykk har symptom.Informasjonstelefonen om korona i Vågå er 95 25 39 90. Telefonen er også open laurdag 10.04.21 og sundag 11.04.21 mellom kl. 11-14.Alle MÅ følge gjeldande smittevernråd:Ha god hand- og hostehygieneHald 2 meter avstand til andre enn eigen husstandHa få nærkontakterTest deg ved mistanke om smitteHugs bruk av munnbind der det ikkje er mogleg å halde avstandVi oppmodar alle om å vere lojale mot beskjeder fra legekontoret rundt karantenebestemmelser. 


10.04.2021

Vågå kommune følgjer tett med på situasjonen i Dovre og regionen elles, etter dei smittetilfella som er avdekt i Dovre. Med bakgrunn i dette utbrotet, er det personar som er sett i karantene og ventekarantene også i Vågå. Det er førebels ingen med påvist smitte i Vågå.


09.04.2021

Det er pr i dag ingen med påvist smitte og heller ingen i karantene i Vågå.Det er no 897 personar som har fått vaksine og av desse er det 289 som har fått båe doser og er ferdig vaksinert. Det er framleis aldersgruppa 75-84 år som er prioritert.


07.04.2021

Det er pr i dag ingen med påvist smitte eller i karantene i Vågå.Totalt er det no 795 personar i Vågå som har fått vaksine, og av desse er 248 ferdig vaksinert med to doser. Det er framleis aldersgruppa 75-84 år som blir vaksinert.Det er Comirnaty/Pfizer-vaksina som blir gitt om dagen. AstraZeneca er framleis sett på vent.


06.04.2021

Regjeringen blir nødt til å vidareføre dei nasjonale tiltaka til 14. april. Det er fordi dei har behov for å få meir kunnskap og data om korleis smitteutviklinga har vore gjennom påska, seier helseminister Bent Høie. 


04.04.2021

Vågå kommune ønskjer sine påskegjester velkomen, men grunna den aukande smittetrenden i Norge ber vi alle vere ekstra merksam på kva smittervernrutinar som er gjeldande - sjå regjeringa.no for oppdaterte råd og retningsliner for påskaHar du symptom eller venter på prøvesvar, så bør du ikkje reise på påskeferie eller til eiga hytte. Får du symptom medan du er på hytta, bør du reise heim og ta kontakt med helsetenesta på heimplassen din. Blir du ringt opp og plassert i karantene, bør du også reise heim.


31.03.2021
Alle saker