Vågå kommune har ikkje fått nye påviste smittetilfeller i dag etter tester teke i går.


09.01.2021

Vågå kommune har ikkje fått nye påviste smittetilfeller i dag. Totalt er 10 personer i isolasjon og 17 i karantene. 


08.01.2021

Det er i dag påvist tre nye smittede i Vågå. Smittevegen er kjend og alle tre er i isolasjon.Vågå kommune har pr. i dag 10 personer i isolasjon og 17 i karantene. 


07.01.2021

Vaksinasjonen i Vågå starta i dag og 18 personar er vaksinert. Vågå får 24 nye doser neste veke. Dei som får vaksine vil bli kontakta av helsesenteret så ingen treng å ringe inn.


06.01.2021

Pr. i dag er fem i isolasjon og 18 i karantene i Vågå.


04.01.2021

Aukande nasjonal smittespreiing og smittepress, samt skjerpa nasjonale påbod og tilrådingar vedrørande besøk, gjer at Vågå kommune ønskjer og redusere besøk i institusjonar og bufellesskap mest mogleg fram til 18. januar.


04.01.2021

Vi har fått eit nytt smittetilfelle i Vågå. Smittevegen er kjend og nærkontaktar er sett i karantene.


03.01.2021

Alle testane for Covid-19 som er teke i Vågå er nå analysert og det er ingen nye positive testresultat i dag 31.12.2020. Vi håpar på at denne positive utviklinga held fram, men må vera førebudd på fortsatt strenge smitteverntiltak og at nye positive testresultat kan koma. Vi ber derfor alle om å ta vare på kvarandre og sørge for god smittehygiene i året som kjem.Godt Nyttår! 


31.12.2020

Det er i dag påvist to nye smittede i Vågå. Smittevegen er kjend og båe er i isolasjon.


30.12.2020
Alle saker