NGR (Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS) melder at det er ein feil på hentekalenderen for renovasjon for 2023.Det er ikkje synleggjort når Sveaholen har henting av restavfall, men dette er på onsdagar som tidlegare år, saman med resten av Vågåmo sentrum (merka med grønt i kalenderen)


05.01.2023

Vi har koronavaksine tilgjengeleg.  Ønskjer du vaksine, ta kontakt med legekontoret på tlf 61 29 37 00.Vi har også sjølvtester. Henvend  deg på legekontoret så får du utdelt sjølvtest gratis.


05.01.2023

Vågå helsesenter melder at dei har redusert personellkapasitet i dag.


02.01.2023

Moglegheitsstudiet er avslutta og NVE har konkludert med at det er mogleg å sikre Vågåmo for framtida både mot Finna, Nugga og Ottaelva.Arbeidet går no inn i ei anna fase og vi ønskjer å gi ei oppsummering av kor langt vi er komme med arbeidet og vidare framdrift.


21.12.2022

Stortinget har bede kommunane om å gi mottakarar av sosialhjelp ei ekstra utbetaling i desember.Alle som har motteke sosialhjelp i desember vil få kr 1.000,- pr pers i husstanden.


21.12.2022

Vågå kommune gir tilbod om ei 4. oppfriskingsdose for aldersgruppa 18-64 utan underliggande sjukdom.


08.12.2022

Barneverntjenesten har behov for fritidskontakt for ein gut i småskulealder.


08.12.2022

Innlandet fylkeskommune vil også i 2023 gi tilskot til førebyggande trafikksikringstiltak i regi av frivillige lag og organisasjonar og kommunane.


06.12.2022

NAV Vågå melder at dei har fått ein del pengar av ulike lag og foreiningar, for å dele ut til jul.Det er difor mogleg for dei som slit med å klare seg økonomisk og som treng litt ekstra til jul, å kontakte NAV Vågå på tlf 91 75 54 78 eller ta kontakt via servicetorget på kommunehuset. 


02.12.2022
Alle saker