Vågå kommune har sendt ut sak på høyring om endring av skulestruktur i Vågå. Høyringa er open for alle som ønskjer å gje innspel.Høyringsinnspel skal sendast til postmottak@vaga.kommune.no, og høyringsfristen er 1. oktober 2022.


02.09.2022

Det blir koronavaksinering i Vågåhallen, torsdag 8. september 2022.Vi ønskjer at aldersgruppa 75+ møter frå kl 10.00 - 13.00 og at aldersgruppa 65+ møter frå kl 13.00 - 16.00.


30.08.2022

Vågå kommune ønskjer å invitere næringsdrivande, organisasjonar og andre interesserte til arbeidsmøte/oppstartsmøte for fase 3 av Masterplan Vågåmo.Møtet er på kommunehuset torsdag 1. september, kl 19.00.


24.08.2022

Ønskjer du å kome i gang med litt fysisk aktivitet eller lea deg litt?


23.08.2022

Det kan søkjast om tilskot til:
  1. Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

  2. Nærmiljøanlegg


18.08.2022

Til helga blir det TraktorRock og mykje aktivitet i sentrum. I samband med dette, vil ein del av vegane bli stengt for trafikk.


17.08.2022

Har du ein draum om å stå på ei scene, eller vil du jobbe bak produksjonen med kostyme/sminke eller som scenearbeider? Då vil vi ha deg med på laget på vår neste musikal Flashdance! 


12.08.2022

Eig eller disponerer du eigedom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg, har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel. 


10.08.2022

Det nærmar seg tida for at nye renovasjonssekkar blir køyrd ut. Ønskjer du å endre på abonnementet ditt, så må du melde frå om dette innan 1. september 2022.Du kan melde frå til servicetorget på tlf 61 29 36 00 eller postmottak@vaga.kommune.no


08.08.2022
Alle saker