I Vågå er det pr i dag ingen med påvist smitte, og ingen som sit i karantene.Totalt er det no 307 som har motteke vaksine, og av desse er det 190 som har fått båe doser.


05.03.2021

I Vågå er det pr i dag ingen med påvist smitte og det er heller ingen som sit i karantene.Det er no 425 personar som har fått vaksine i Vågå. Av desse er det 190 som har fått 2 doser.


03.03.2021
03.03.2021

På grunn av problem med gjennomføring av årsmøter m.m. så er tidsfristane for å søkje på kulturmidlar og arrangementstøtte endra.


02.03.2021

Det er pr i dag ingen med påvist smitte. Det er heller ingen som sit i karantene.I Vågå er det no totalt 216 som har fått vaksine. Av desse er det 145 som har fått 2 doser.


25.02.2021

Vågå har pr i dag ingen med påvist smitte, og ingen i karantene.


22.02.2021

Det er pr 19.2.21 ingen med påvist smitte i Vågå, og heller ingen som nå er i karantene. 


19.02.2021

Det er pr 18. februar ingen med påvist smitte i Vågå. Det er 1 person i karantene.Totalt er det no 214 personar som har fått vaksine, av desse er det 82 som har motteke båe doser.


19.02.2021

Kommunestyret sluttbehandla i møtet 15.12.20 "Kommunal planstrategi for Vågå kommune 2020-2024", i sak 68/20. Planstrategien gjer greie for viktige utviklingstrekk og utfordringar i kommunen.


18.02.2021

I 2021 blir ungdataundersøkinga gjennomført i Vågå kommune blant elevar i 8. - 10. klasse. Tidlegare har kommunen gjennomført undersøkinga i 2015, 2018 og 2020. For at undersøkinga skal gje eit godt bilete av situasjonen i Vågå, er det viktig at så mange som mogleg deltek. Undersøkinga går føre seg på skulen i løpet av veke 10 til 12.


18.02.2021
Alle saker