Vågå kommune held seg fortløpande orientert om utviklinga etter eit mogleg smitteutbrot i Sel kommune. I går vart to personar testa her i Vågå, ingen av desse var positive. I dag er fire testa, fem er sett i karantene og ingen er i isolasjon.  


02.02.2021

Sel kommune melder i kveld at det er 146 som er sett i karantene i Sel, etter mistanke om eit smitteutbrot. Bakgrunnen er klinisk mistanke og positive hurtigtestar, melder Sel kommune på si heimeside.


01.02.2021

Skattelista er lagt ut på Vågå kommune si heimeside den 28. januar 2021 til 3 vekers gjennomsyn med heimel i eigedomsskattelova § 15.


29.01.2021

NGR (Nord-Gudbrandsdal renovasjonsselskap) kjem med følgjande henstilling:


26.01.2021

Vågå har pr i dag ingen i isolasjon eller karantene.


25.01.2021
21.01.2021

Vågå har pr i dag ingen i isolasjon. Det er ein person i karantene.


20.01.2021

Søknadsfristen til det kommunale vegfondet er 1. mars det året det blir søkt for.


20.01.2021

Vågå har pr i dag ingen i isolasjon. Ein person er i karantene.


19.01.2021

Omfanget av vasslekkasja er no kartlagt og feilretting held på. Det er venta at alle abonnentar får att vatnet i løpet av ikkje alt for lang tid. Vi beklagar det inntrufne og dei ulemper det måtte ha medført.


18.01.2021
Alle saker