Søkje jobb i Vågå kommune

Besseggen, Gjende og Knutshø - Klikk for stort bilde På sida www.vågåleve.no finn du også stillingar lyst ut av private i nærområdet.

For å søkje stilling i Vågå kommune skal du nytte vårt elektroniske søknadsskjema.

Vi gjer merksam på at søkjarnamn kan bli offentleggjort sjølv om det blir bede om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkjarar vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Dei til ei kvar tid ledige stillingar, vil bli lagt ut på denne sida. Er det tomt, er det akkurat no ingen ledige stillingar.

Sjå video.

Vågå kommune ligg i Nord- Gudbrandsdalen, midt mellom nasjonalparkane Jotunheimen og Rondane. Kommunesenteret Vågåmo er ein konsentrert og triveleg handelsstad, med eit godt utbygd servicetilbod. Vågå har eit godt barnehage- og skuletilbod, og eit allsidig og rikt kulturliv. Nasjonalparkane gjev moglegheit for store naturopplevingar, som til dømes jakt og fiske.

Teknisk sektor har ansvaret for samferdsel, vatn, avløp, renovasjon, kommunale eigedommar, brannvern, byggesaksbehandling, kart og oppmåling samt  plan og miljø.

Vågå kommune ligg i Nord- Gudbrandsdalen, midt mellom nasjonalparkane Jotunheimen og Rondane. Kommunesenteret Vågåmo er ein konsentrert og triveleg handelsstad, med eit godt utbygd servicetilbod. Vågå har eit godt barnehage- og skuletilbod, og eit allsidig og rikt kulturliv. Nasjonalparkane gjev moglegheit for store naturopplevingar, som til dømes jakt og fiske.

 

Tekniske tenester har ansvaret for samferdsel, vatn, avlaup, renovasjon, kommunale eigedommar, brannvern, byggjesaksbehandling, plan- og miljø samt kart- og oppmåling. Vi har behov for driftsoperatør innafor ansvarsområde for vatn, avlaup, renovasjon og septik. VA-avdelinga har p.t. fem tilsette.

Vågå kommune ligg midt i nasjonalparkriket, med Jotunheimen og Rondane som næraste naboar. Kommunesenteret Vågåmo er ein konsentrert og triveleg handelsstad, med eit godt og allsidig utbygd servicetilbod. Vågå har eit svært godt barnehage- og skuletilbod, med m.a. eigen PC til alle i grunnskulen. Kulturlivet er allsidig og rikt, og rommar noko for ei kvar interesse. Naturen gjev moglegheit for store naturopplevingar, som til dømes jakt og fiske, luftsport, langrenn og alpint. Sjå vågåleve.no for å bli betre kjend med oss.

Søknadsfrist: 30.05.2019 . Lyst på ny og spennende stilling? Vi har ledig 100% fast stilling som Ikt driftskonsulent. NB. Bruk søknadsskjema til Sel kommune i lenke nederst på siden.