Søkje jobb i Vågå kommune

Besseggen, Gjende og Knutshø - Klikk for stort bildePå sida www.vågåleve.no finn du også stillingar lyst ut av private i nærområdet.

For å søkje stilling i Vågå kommune skal du nytte vårt elektroniske søknadsskjema.

Vi gjer merksam på at søkjarnamn kan bli offentleggjort sjølv om det blir bede om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkjarar vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Dei til ei kvar tid ledige stillingar, vil bli lagt ut på denne sida. Er det tomt, er det akkurat no ingen ledige stillingar.

Tenestestad: Lalm barnehage , småbarnsavdeling.

Den mellombelse stillinga er frå 1.januar – 15.juli 2023 med moglegheit til forlenging.

Lalm barnehage er ein to-avdelingsbarnehage: Knærten 0 - 3 år og Goliat 3 - 6 år.  Fokusområdet til barnehagen er tilsette i leik.

Vi har ledig ei 40 % stilling som landbruksmedarbeidar på landbrukskontoret for Sel og Vågå. Det er ei stilling som vil ha arbeidsoppgåver  både innafor jord- og skogbruksfeltet.

 

  • Ein av våre lærarar skal ha fødselspermisjon, og vi søker difor etter vikar i 90% stilling for perioden 01.02.-05.11.2023. Fagønske er norsk og spesialpedagogikk.
  • I tillegg vil vi frå 01.01.-16.06.23 ha ledig vikariat i om lag 40%. Fagønske er spesialpedagogikk og erfaring som lese- og skriverettleiar.