Søkje jobb i Vågå kommune

Besseggen, Gjende og Knutshø - Klikk for stort bildePå sida www.vågåleve.no finn du også stillingar lyst ut av private i nærområdet.

For å søkje stilling i Vågå kommune skal du nytte vårt elektroniske søknadsskjema.

Vi gjer merksam på at søkjarnamn kan bli offentleggjort sjølv om det blir bede om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkjarar vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Dei til ei kvar tid ledige stillingar, vil bli lagt ut på denne sida. Er det tomt, er det akkurat no ingen ledige stillingar.

Den positive og engasjerte gjengen ved Lalm skule søkjer f.o.m. 14. februar etter ein ny kollega i eit 100 % lærarvikariat fram til og med 31. juli 2022.

Vågåheimen er i dag Vågå Kommunes største arbeidsplass med over 80 tilsette og er heile kommunen si sjukeheim. Per i dag består Vågåheimen av ein langtidsavdeling med 19 pasientar, kortids/rehabiliterings avdeling med 10 plassar og demensavdeling med 8 pasientar.

Vågå kommune ligg i Nord- Gudbrandsdalen, midt mellom nasjonalparkane Jotunheimen og Rondane. Kommunesenteret Vågåmo er ein konsentrert og triveleg handelsstad, med eit godt utbygd servicetilbod. Vågå har eit godt barnehage- og skuletilbod, og eit allsidig og rikt kulturliv. Nasjonalparkane gjev moglegheit for store naturopplevingar, som til dømes jakt og fiske.

 

Tekniske tenester har ansvaret for samferdsel, vatn, avlaup, renovasjon, kommunale eigedommar, brannvern, byggjesaksbehandling, plan- og miljø samt kart- og oppmåling. Vi har behov for ingeniør innafor ansvarsområde for vatn, avlaup, renovasjon og septik. Stillinga vil også bli kopla opp mot drift av kommunale eigedommar.

Vågå kommune ligg i Nord- Gudbrandsdalen, midt mellom nasjonalparkane Jotunheimen og Rondane. Kommunesenteret Vågåmo er ein konsentrert og triveleg handelsstad, med eit godt utbygd servicetilbod. Vågå har eit godt barnehage- og skuletilbod, og eit allsidig og rikt kulturliv. Nasjonalparkane gjev moglegheit for store naturopplevingar, som til dømes jakt og fiske.

 

Teknisk sektor har ansvaret for samferdsel, vatn, avlaup, renovasjon, kommunale eigedommar, brannvern, byggesaksbehandling, kart og oppmåling samt  plan og miljø. Byggesakseininga inneheld  i dag ein byggesaksbehandlar og ein tilsynsingeniør.

Assisterande rektor ved Vågå ungdomsskule ønskjer å gå attende til undervisningsstilling. Vi søker difor etter assisterande rektor i 100% fast stilling frå og med 01.08.2022.

Vågåheimen er den største enkeltarbeidsplassen i Vågå kommune, med om lag 80 tilsette og totalt 44 pasientplassar.

Vi får ledig ei fast 66% stilling med turnus på natt, samt kvar 3. helg. 

Ønskje om snarleg oppstart.