Søkje jobb i Vågå kommune

Besseggen, Gjende og Knutshø - Klikk for stort bildePå sida www.vågåleve.no finn du også stillingar lyst ut av private i nærområdet.

For å søkje stilling i Vågå kommune skal du nytte vårt elektroniske søknadsskjema.

Vi gjer merksam på at søkjarnamn kan bli offentleggjort sjølv om det blir bede om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkjarar vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Dei til ei kvar tid ledige stillingar, vil bli lagt ut på denne sida. Er det tomt, er det akkurat no ingen ledige stillingar.

I Vågå Kommune søkjar vi etter ein positiv og engasjert avdelingsleiar til Psykisk helseteneste i 100% fast stilling. 

Vi ser etter deg som sett kvalitet i høgsetet og som vil være  med å vidareutvikle tenesta. Som leiar er du tillitsskapande og legg tilrette for læring og utvikling slik at tilsette opplever inkludering, meistring og motivasjon.

Psykisk helseteneste er organisert under Helse og Meistring i Vågå kommune. Avdelingsleiar rapporterer til tenesteleiar for Psykisk helseteneste.

I Vågå brannvesen er det ledige deltidsstillingar som brannkonstablar/aspirantar.

Det vil også frå hausten vere behov for vikarar ved korttidsfråvær i skulane og barnehagane. Dette gjeld både lærar, barnehagelærar, barne- og ungdomsarbeidar og assistent.