Søkje jobb i Vågå kommune

På sida www.vågåleve.no finn du også stillingar lyst ut av private i nærområdet.

For å søkje stilling i Vågå kommune skal du nytte vårt elektroniske søknadsskjema.

 

Vi gjer merksam på at søkjarnamn kan bli offentleggjort sjølv om det blir bede om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkjarar vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Dei til ei kvar tid ledige stillingar, vil bli lagt ut på denne sida. Er det tomt, er det akkurat no ingen ledige stillingar.

IMG_1789

Vi søkjer ein ny motiverande leiar i teneste for funksjonshemma. Har du den faglege bakgrunnen, motivasjonen og engasjementet på plass, så vil vi veldig gjerne ha deg som søkjar på stillinga!

IMG_1789

Vi treng to engasjerte og dyktige avdelingsleiarar! Er du ein av dei?