Søkje jobb i Vågå kommune

Besseggen, Gjende og Knutshø - Klikk for stort bildePå sida www.vågåleve.no finn du også stillingar lyst ut av private i nærområdet.

For å søkje stilling i Vågå kommune skal du nytte vårt elektroniske søknadsskjema.

Vi gjer merksam på at søkjarnamn kan bli offentleggjort sjølv om det blir bede om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkjarar vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Dei til ei kvar tid ledige stillingar, vil bli lagt ut på denne sida. Er det tomt, er det akkurat no ingen ledige stillingar.

Vågå Kommune søkjer etter BPA til ei jente på 14 år for hjelp til fritidsaktiviteter, aktivisering, matlaging og andre gjøremål.  10 timar per veke. 

Brukarstyrt personleg assistanse er ein alternativ organisering av praktisk og personleg hjelp for funksjonshemma som har behov for bistand i dagleglivet, både i og utanfor heimen. Til denne konkrete stillinga har foreldre rolla som arbeidsleiar og påtek seg større ansvar for organisering og innhald i forhold til brukarens behov. Innan de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukaren/arbeidsleiar i prinsippet styre kven ho vil ha som assistent, kva assistenten skal gjøre, kor og til kva for tider hjelpen skal gis.

Målet er å bidra til at brukaren får eit aktivt og meist mogleg uavhengig liv til tross for funksjonshemming.