Søknad om spelemiddel/tippemiddel for 2022

Det kan søkjast om tilskot til:

  1. Anlegg for idrett og fysisk aktivitet
  2. Nærmiljøanlegg

Alle som søkjer tilskot må ha anlegget sitt registrert i Anleggsregisteret. Alle gamle søknadar må fornyast.

Alle som søkjer spelemiddel må vera registrert i Enhetsregisteret og ha organisasjonsnummer.

Meir informasjon og søknadsskjema finn du på www.anleggsregisteret.no

 

SØKNADSFRIST 20.OKTOBER 2021

Har du spørsmål, ta kontakt med Mona Sveen, mona.sveen@vaga.kommune.no