Trygg Trafikk Oppland ved Ivar Ringen kjem med ei oppmoding no før skulestart

"Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine – av hensyn til egen og andres sikkerhet. Om to uker starter ungene på skolen igjen og vi i ønsker at flest mulig skal gå og sykle", seier Ivar Ringen i Trygg Trafikk Oppland.

09.08.2017

Det Norske Hageselskap melder at årets hagekulturprisar går til Rønvik sykehuspark i Bodø, Folkeparkens venner i Askim og Hagegruppa ved Prestgardshågein i Ullinsvin i Vågå. Prisane blir tildelt for innsatsen institusjonar og frivillige står for, i tråd med Det norske hageselskaps formål og til glede for heile samfunnet.


09.08.2017

Vågå og Sel kommunar skal gi ut felles kulturkalender for perioden 1. september - 31. desember 2017.Har du innspel om arrangement, møte eller hendingar som bør vere med? Meld frå innan 10. august.


04.08.2017

Ekstraordinært møte i Vågå kommunestyre onsdag 9.august 2017 kl. 10.00 på kommunestyresalen.


07.07.2017

Ekstraordinært møte i Vågå formannskap onsdag 9. august 2017 08.00 på kommunestyresalen.


07.07.2017

Skogen Entreprenør AS startar opp prosessen med opprusting av Klebervegen på Lalm frå og med 04.07.2017. 


04.07.2017

Vågå kommune varslar med heimel i pbl § 12-14 jf. § 12-8 oppstart av planarbeid for endring reguleringsplan for Vågåmo vassverk.


30.06.2017

Den nybygde Bårstadhallen på Kolbotn industriområde på Lalm er no klar for utleige.


30.06.2017

Det blir arrangert studietur til Vingelen og Tynset med tema utmarksbeiting, torsdag 6. juli.


22.06.2017
Alle saker