På grunn av dei store snømengdene denne vinteren, vart det frå Vågå kommune søkt om løyve til å opprette 20 foringsplassar for rådyr.


20.02.2018

Vi minner om avtala som gjeld mellom Vågå kommune og Lemonsjø Alpinsenter om gratis skibuss måndag-fredag i vinterferieveka (veke 9).
15.02.2018

Fersk statistikk frå DSB viser at brannvesenet rykka ut til 41 komfyrbrannar i Oppland i 2017. Ei komfyrvakt kan redde heimen din frå å gå opp i røyk.


13.02.2018

Det nærmar seg fristen for innsending av vergerekneskap for 2017. Fristen er 30. april 2018. Fylkesmannen har lagt ut følgjande informasjon om kva eit rekneskap skal innehalde


13.02.2018

Vågå kommune har to kommunale barnehagar og to private barnehagar.

Barn som alt går i ein barnehage i Vågå treng ikkje søkje på nytt, desse skal levere endringsskjema (PDF, 331 kB) til barnehagen om dei ønskjer endring.

Søknadsfrist: 1. mars 2018.

09.02.2018

Ungdomsredaksjonen Radinull4 dreg i gang ny nattsending på lokalradioen laurdag 24. februar kl 20.00. Sendinga varer fram til midnatt.


09.02.2018

Treng du barnehageplass? Onsdag 14. februar, kl 9-11, er det open dag i Søre Grindstugu barnehage slik at du kan bli kjend med oss.


08.02.2018

Frå mars månad er det mogleg å levere sortert, reingjort emballasjeplast i eigne sekkar. 

02.02.2018

Har du ein ide til etablering eller vidareutvikling av bedrift i Vågå, så kan du søkje om tilskott frå kommunalt næringsfond. Søknadsfristen er 1. mars.


29.01.2018

Lag og organisasjonar som driv aktivt kulturarbeid innanfor det utvida kulturomgrepet, kan søkje Vågå kommune om kommunalt tilskot / kulturmidlar for 2018.  


24.01.2018
Alle saker