Kompensasjonsordning for næringsliv rammet av covid-19

Det er no ny utlysing - runde 3 - i kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv som er ramma av covid-19 situasjonen.

Kommunane har fått tilført nye midlar frå KMD til den kommunale kompensasjonsordninga, og Vågå kommune har fått kr 761.000,- til fordeling.

Søknadsfrist er sett til 26.09.2021 kl 23:59. Ta kontakt med næringskoordinator i Vågå kommune for å få rådgjeving før du sender inn ein søknad.

Søknad skal sendast via Regionalforvaltning

Kontakt

LIve Brimi
Næringskoordinator
Telefon 61 29 37 58
Mobil 990 28 322