Pårørendeskole

 

Klikk for stort bilde      

Klikk for stort bilde   Klikk for stort bilde   

I samarbeid med:

Klikk for stort bilde  Klikk for stort bilde 

Klikk for stort bilde  

PÅRØRENDESKOLE

Et undervisningstilbud til deg som er

pårørende til en person med demenssjukdom.

Haust 2021

Klikk for stort bilde

HVORFOR PÅRØRENDESKOLE?

Mange undersøkinger viser at pårørende til personer med demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til å være pårørende. Kurset vil gi mye informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende.

MÅLSETTINGA FOR PÅRØRANDESKULEN

  • Å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståele for demenssykdommene.
  • Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både hjemme og på institusjon.
  • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner.
  • Å gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat.

Mandag 18.oktober:

Demens – årsak – forløp – symptomer – behandling.

Hva vet vi i dag? Ingen gruppesamtale denne kvelden.

v/Sondre Bøye, fastlege Skjåk

Mandag 25. oktober:

«En pårørende forteller» Hvordan være pårørende til en person med en demenssykdom? v/Paula Bøle og Haldis Bergheim forteller sine historier

Kommunikasjon v/Liv Jorunn Korstad, Sykehuset Innlandet

Mandag 1. november:

Blikk på menneskeverdet rundt demens v/Kåre Gloslie, sokneprest

Mandag 8.november:

Lover og rettigheter for personer med demens og deres pårørende v/Inger Helene Brandsar, kommunalsjef Helse og omsorg, Skjåk kommune

Mandag 15. november:

Presentasjon av tiltak i Vågå, Lom og Skjåk kommuner

v/Ingvild Mork, Bodil Sagsletten, Asta Runhild Turtum

Nasjonalforeningens/demensforeningene – hva kan de tilby?

 

TIMEPLAN:

1800 – 1930    Forelesninger av fagperson/pårørende

1930 – 2000    Kaffepause

2000 – 2100    Gruppesamtaler knyttet til dagens tema og

                        egen situasjon

(Første kveld starter med registrering fra kl. 1730)

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Sted:               Kommunestyresalen i Skjåk              

Start:              18. oktober 2021

Varighet:       Mandager i 5 uker:

                        18.10 – 25.10 – 1.11 – 8.11 – 15.11

Tid:                1800 - 2100   

 

Informasjon/:  Nasjonalforeningen for folkehelsen

påmelding       Fylkeskontoret for Innlandet

                        Tlf.:         62 51 79 10

                        E – post: innlandet@nasjonalforeningen.no

 

Påm. frist:     8. oktober

Pris:               Kr. 300,00 pr. deltager

                        (faktura blir tilsendt)

 

 

VELKOMMEN