Invitasjon til skogtreff i Nord-Østerdal

Til andelseiere i Nord- og Midt-Gudbrandsdal og Nord- og Midt-Østerdal

Glommen Mjøsen Skog inviterer til to-dagers skogtreff med faglig interessante temaer, besøk på lokale foredlingsbedrifter som bruker lokalt virke, foredling av lokal mat og produkter, samt god mat og hyggelig prat.

Dette blir det tredjearrangementet som skogeiere i områder som har mye til felles gjennom ressursgrunnlag, historie og driftsformer.

Buss fra Vågåmo med avreise fra rutebilstasjonen kl. 09.30 torsdag med retur senest kl. 14.00 fra Alvdal på fredag. Påstigning underveis – angi sted i påmeldingsskjemaet. Felles middag for samtlige på Telstad Gjestegår. Overnatting på lokale destinasjoner for de som har lang reisevei.

Vi håper dere som er andelseiere vil benytte muligheten til å få faglig påfyll på flere interessante temaer, knytte nye sosiale forbindelser og bli enda bedre kjent med Glommen Mjøsen Skog.

Turen er gratis for andelseiere. Ta gjerne med ektefelle, samboer eller kommende skogeiere.

Løpende påmelding. Vi tar i mot så lenge det er plasser, vær tidlig ute. Lenke til påmeldingsskjema, se nedenfor.

Påmeldingsskjema

Program

28. oktober

Kl. 14.00 – 16.00

Besøk hos Embret Rønning i Vingelen – Økologisk samdriftsfjøs bygd i heltre og lokalt gårdsutsalg er noen stikkord.

Bioanlegg og emonstrasjon av flising.

Orientering om prosjekt heltre og oversikt over lokalt råstoff grunnlag.

Forflytning og presentasjon av drifta på Telstad Gjestegård inkludert lokal satsing på fisketurisme mm.

Kl. 19.00

Middag på Telstad Gjestegård.

Overnatting på enkelt- eller dobbeltrom for langveisfarende.

29. oktober

Kl. 08.30

Skogsvandring med fremmøte/parkering på Måssåstøa ved Telneset. Fokus på stell av ungskog, tynning og        gjødsling av skog.

Kaffe og servering ute.

Besøk på Alvdalsstolpen – lokal foredlingsbedrift.