Eldre ut på middag 1.-5.november

Tilbod om gratis middag for eldre i Vågå kommune over 65 år

Stad: Bokhandel`n kafe eller Vågå hotel

Tidspunkt:  måndag 1. november-fredag 5.november 2021

                

Alle som kjem, må skrive seg opp med namn, fødselsdato og telefonnummer. Du må vera busett i Vågå kommune.

Du får gratis mat inntil 200 kr, sum over dette må du betale sjølv. Drikke må også betalast av den einskilde.

Du kan kome når du vil innanfor opningstida og middagsserveringa. Gratis skyss ved behov.

 

                          Velkomen til middag! 😊

 

Arrangør: Vågå kommune/den kulturelle spaserstokken

Ved spørsmål, ta kontakt med Inger Kari Sæta på tlf. 99041280 eller Mona Sveen på tlf.nr 99693818.