ØNSKJER DU EI BETRE HELSE VED MELLOM ANNA Å GÅ NED I VEKT? 

Folkehelsekoordinator og kosthald- og treningsveileder Mona Sveen i Vågå kommune vil i samarbeid med Vågå helsesenter gje tilbod om FRISKLIVSSAMLING torsdag 2. november kl. 14.00-15.00. Vi ser på faktorar som spelar inn på helsa vår: mat og kosthald, fysisk aktivitet, stress, søvn, skjermbruk med meir.                                                                                      

17.10.2017

I medhald av plan- og bygningslova §§ 11-14 har hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning i møte den 13.10.2017 sak 39 /17, vedteke å leggje framlegg til Kommunedelplan for trafikktryggleik i Vågå kommune 2018-2021 ut til offentleg ettersyn. 


16.10.2017


Onsdag 11. oktober kl 08.00 – 14.30Fredag 13. oktober kl 08.00 – 14.30Fredag 20. oktober kl 08.00 - 14.30 


03.10.2017

Nye søppelsekkar blir køyrd ut frå 30. september.


26.09.2017

I samband med brannvernveka 2017 inviterer Vågå brannvesen til open brannstasjon, laurdag 23. september kl 11.00 - 14.00.


20.09.2017

Markering av Eldredagen 2017 på Lalm samfunnshus fredag 6. oktober kl 18.30
15.09.2017

Fysak Vågå støttar tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet i lokalsamfunnet med eit lite beløp. Friviljuge lag og organisasjonar kan sende søknad til folkehelsekoordinator Mona Sveen gjennom heile året.  

mona.sveen@vaga.kommune.no

14.09.2017

Det gjenstår nokre stemmer som ikkje er telt, ma. grunna postgang. Opptelt prosent er 99,8. Resultatet nedanfor er 2.121 avlagte stemmer, av totalt 2.812 stemmeberettiga. 


12.09.2017

Vågå kommunestyret vedtok 9. august 2017, sak 55/17, i medhald av plan- og bygningsloven § 11-15 kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2017-2027.


05.09.2017
Alle saker