Ekstraordinært møte i Vågå formannskap onsdag 9. august 2017 08.00 på kommunestyresalen.


07.07.2017

Skogen Entreprenør AS startar opp prosessen med opprusting av Klebervegen på Lalm frå og med 04.07.2017. 


04.07.2017

Vågå kommune varslar med heimel i pbl § 12-14 jf. § 12-8 oppstart av planarbeid for endring reguleringsplan for Vågåmo vassverk.


30.06.2017

Den nybygde Bårstadhallen på Kolbotn industriområde på Lalm er no klar for utleige.


30.06.2017

Det blir arrangert studietur til Vingelen og Tynset med tema utmarksbeiting, torsdag 6. juli.


22.06.2017

I samband med Eidefoss sitt arbeide med framføring av ny kraftline frå Rosten, vil Skjellvegen bli heilt stengt ca ei og ei halv veke frå onsdag morgon (21. juni).


19.06.2017

Melding frå Eidefoss Nett i samband med bygging av nytt linjenett:I forbindelse med bygging av nytt 132kV linjenett mellom Vågåmo og Rosten kraftverk, skal Eidefoss Nett legge nye kabler på strekningen Vågåmo transformatorstasjon til Skjellom. Kabeltraséen vil gå i vegbanen på store deler av strekningen.


15.06.2017

Opplandstrafikk har bestillingsruter i skuleferien. Følg lenkene under, der du også finn tlf.nr til drosjene.


15.06.2017

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017 og har sendt ut informasjon om ordninga:


09.06.2017
Alle saker