Spelemiddel til anlegg 2019

Det kan søkjast om tilskot til:

  1. Anlegg for idrett og fysisk aktivitet
  2. Nærmiljøanlegg

Alle som søkjer tilskot må ha anlegget sitt registrert i Anleggsregisteret. Alle gamle søknadar må fornyast.

Alle som søkjer spelemiddel må vera registrert i Enhetsregisteret og ha organisasjonsnummer.

Meir informasjon og søknadsskjema finn du på www.anleggsregisteret.no og https://www.regjeringen.no/contentassets/3b11076ff1204acca5d9c9d680e57ab8/v-0732-b_2019-bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2019.pdf

 

SØKNADSFRIST 20.OKTOBER 2019

Har du spørsmål, ta kontakt med Mona Sveen, mona.sveen@vaga.kommune.no