Innspel til kulturkalender for hausten

Vågå og Sel gir ut felles trykt kulturkalender, som blir distribuert til alle husstander, reiseliv og bedrifter mv. Har du innspel til arrangement som skal skje i perioden 1. september - 31. desember 2019, så gi oss melding om dette.

Siste frist for å få med arrangement i den trykte kalenderen er 20. august.

Arrangement bør vere av allmenn interesse, og vi ønskjer følgjande opplysningar:

  • Namn/tittel på arrangement
  • Dato og tidspunkt
  • Arena/kvar skjer det
  • Arrangør
  • Andre opplysningar som kan vere av interesse, som t.d. billettpris

Send inn informasjon om arrangement til: stein.holen@vaga.kommune.no eller lever en lapp i servicetorget, eller send via ordinær post.