Høyring - Grunnskuleplan 2020-2023

Det vart våren 2019 i HOKO bestemt at det skulle setjast ned ei gruppe for å utforme forslag til ny grunnskuleplan for Vågå. 

Forlaget til grunnskuleplan 2020-2023 var ferdig september 2019, og blir lagt ut på høyring i seks veker. Frist for å koma med uttale, er 10. november.

Forslag til Grunnskuleplan 2020-2023 (PDF, 93 kB)

Innspel kan sendast til postmottak@vaga.kommune.no, eller via ordinær post til Vågå kommune, Edv. Stormsveg 2, 2680 Vågå