I kveld har vi fått tre innbyggjarar som har testa positivt for Covid-19.

Det går føre seg eit stort arbeid med å avdekke omfanget av nærkontaktar nå i kveld.

Sidan situasjonen er såpass uavklart ber vi elevane på Vågå ungdomsskule og Vågåmo skule om å halde seg heime frå skulen i morgon inntil nærmare avklaring av smittesituasjonen. Lalm skule har vanleg skuledag.

Alle elevar må ha færrast mogleg nærkontaktar.

Enkelte elevar kan få beskjed om å kome på skulen for å testa seg enten i morgon eller torsdag.

Andre nærkontaktar vil ta vanleg test på Vågå helsesenter og må vere i isolasjon fram til dei får negativt svar.

Vaksinering går som planlagt i morgon 25.08.21.

Det blir ikkje vaksinering av 16-17 åringar denne veka (veke 34). 

Vi kjem attende med informasjon om vaksinering for denne gruppa så snart det er klart.

 

Vi har samarbeid med Sel om testing og koronatelefon. Dette samarbeidet vil fortsette framover.

Fordeling av veker ligg i vedlagte tabell

Samarbeid om felles beredskap på koronatelefon og - testing (veke 26 - 39)

Koronatelefonen vil vera betjent mellom kl 09.00-12.00, og testing vil foregå etter avtale med koronatelefonen mellom 09.30-12.00. Vågå helsesenter vil ikkje ha kapasitet til å teste onsdagar i dei vekene det er vaksinasjon. 

 

Vågå kommune legg opp til drop-in vaksinering for aldersgruppa fødd i 1966 og eldre, samt vekependlarar. Dette gjeld både 1. & 2. dose. Hugs at det må gå minst tre veker mellom dosene. Vaksineringa vil foregå i Vågåhallen fredag 20. august mellom kl. 12-14.

Hugs at pandemien ikkje er over. Det er fortsatt viktig med grunnleggjande smitteverntiltak. Hald avstand og vask hender. Hald deg heime om du er sjuk. Test bestiller du ved å ringe koronatelefonen.

Det er ingen positive tester og ingen i karantene pr. i dag.
Vi har samarbeid med Sel om testing og koronatelefon. Dette samarbeidet vil fortsette framover.

Samarbeid om felles beredskap på koronatelefon og - testing gjennom sumaren

Samarbeid om felles beredskap på koronatelefon og koronatesting på vekedagar mellom Vågå og Sel fortsett gjennom sumaren. Koronatelefonen vil vera betjent mellom kl 09.00-12.00, og testing vil foregå etter avtale med koronatelefonen mellom 09.30-12.00. Fordeling av veker ligg i vedlagte tabell

Vekenr

Lokasjon

Telefon

26

Vågå

952 53 990

27

Sel

469 08 342

28

Vågå

952 53 990

29

Sel

469 08 342

30

Vågå

952 53 990

31

Vågå

952 53 990

32

Sel

469 08 342

33

Sel

469 08 342

34

Vågå

952 53 990

35

Sel

469 08 342

36

Vågå

952 53 990

37

Sel

469 08 342

38

Vågå

952 53 990

39

Sel

469 08 342 

Alle innbyggjarar over 18 år i Vågå kommune har nå fått tilbod om koronavaksine.

 

Hugs at pandemien ikkje er over. Det er framleis viktig med grunnleggjande smitteverntiltak. Hald avstand og vask hender. Hald deg heime om du er sjuk. Test bestiller du ved å ringe koronatelefonen.

Det er ingen positive testar og ingen i karantene pr. i dag. Vi har samarbeid med Sel om testing og koronatelefon. Dette samarbeidet vil halde fram utover sommaren.

 

Pr. i dag er det ingen positive tester og ingen i karantene her i Vågå.

Vi har samarbeid med Sel om testing og koronatelefon, sjå tidlegare informasjon. Dette samarbeidet vil fortsette utover sommeren.