Koronatelefonen vil ikkje vere tilgjengelig i helga grunna liten pågang, men vil vere bemanna måndag 06.04 - tysdag 07.04 frå kl. 10.00-15.00 og onsdag 08.04 kl. 10.00-12.00. I påskehelga blir telefonen samordna i dei seks norddalskommunane. Ny informasjon vil kome onsdag 08.04.20.

Vedtak i Regjeringa om forlenging av stenging, eller opning av skule og barnehage er forventa å kome i løpet av onsdag 08.04.20.

 

Kommuneleiinga og kommuneoverlegen vil vere tilgjengelig for spørsmål knytt til koronasituasjon for innbyggjarane måndag 30.03.20 på Vågå kommune sin facebook-side kl. 12.00. Det er fint om de kan sende inn spørsmål på førehand, send e-post til irene.gundersen@vaga.kommune.no.

Koronatelefonen har liten pågang og den vil derfor ikkje vere tilgjengelig sundag. Behovet vil bli vurdert fortløpande og opningstid kan bli endra. Koordinator på helsesenteret kan gje råd og svare på spørsmål. Du kan kontakte korona-koordinator ved å ringe eller sende sms, telefon 95 25 39 90 mellom kl. 08.00-15.00 på kvardagar og mellom kl. 10.00-14.00 på laurdag. 

Oppmøte til ordinære legetimer går som avtalt, det er berre når du har luftvegs-symptom at vi ber deg ta kontakt på telefon. Folk skal ikkje vere redde for å oppsøke helsesenteret på vanleg måte.

Oppdatering fredag 20.03.20 kl 14.30

Korona-situasjonen er oversiktleg i Vågå kommune fredag efta.

Leiinga takker alle som bidreg under denne spesielle hendinga og ber innbyggjarane om å ta godt vare på kvarandre.

Vi viser til heimesida vår for oppdateringar. Ver ein god venn/nabo og formidle vidare det som ligg her til dei som ikkje er på sosiale media.

Dei kan også få oppdateringar ved å ta kontakt med Servicetorget på telefon 61 29 36 00. Vi ønskjer dykk alle ei god helg.

Har du helsefagleg utdanning eller erfaring, men arbeider med andre oppgåver i dag? Da vil kommunen takke deg dersom du ønskjer å registrere deg her.

Alderspensjonistar kan jobbe med koronakrisen utan å tape pensjon

Regjeringa lempar med umedelbar verknad på reglar slik at pensjonerte sjukepleiarar og andre i nødvendige yrkesgrupper kan jobbe utan å få pensjonen redusert.

Regelen gjeld frå fredag 13. mars og fram til 1. november, og altså for arbeid knytt til koronaviruset.

Korona-oppdatering 15.03.20

Vågå kommune har framleis berre ein påvist Covid-19 smitta sundag kveld.

Det er i hovudsak berre helsepersonell som får testa seg nå. Dei andre som får symptom på luftvegsinfeksjon skal sette seg sjølv i karantene. Det blir vanskelig å halde oversikt over kor mange som er smitta og som er i heimekarantene slik testreglane er nå. For korona-kontakten og lege er det stadig meir utfordrande å avgjere kven som skal i karantene og kven som har vore i kontakt med smitta personar. Er du i tvil så ber vi deg ringe korona-koordinator på telefon 95 25 39 90 (08.00-20.00).

Kommunehuset er stengt for besøkjande frå måndag morgon, men ta gjerne kontakt med servicetorget på telefon 61 29 36 00. På heimesida finn du kontakttelefonar og epost direkte til tilsette.