Det er registrert totalt 13 smitta pr. dags dato i Vågå. 

Folk blir mindre sjuke av den virusvarianten som nå herjar, og vaksinen gjev oss god beskyttelse.

Derfor fjernar regjeringa svært mange av koronatiltaka.  Endringane gjeld frå kl. 23.00 i kveld.

Les detaljane her

Det blir nå lagt opp til koronavaksinering på Helsesenteret. Om du ikkje har fått 3. dose, eller ynskjer 1. eller 2. dose kan du ta kontakt med kronatelefon  952 53 990. Du vil da få oppsett tidspunkt for vaksinering.

 

I løpet av helga er det registrert nye smittetilfelle i Vågå. Vi har nå totalt 10 personar som er i isolasjon med koronasmitte.

Smittekarantene er nå erstatta med testregime også for husstandsmedlemmar og tilsvarande nære. Les meir om dette på vedlagt link: Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter.

Vi minnar om nye rutinar kring smitteregistrering. Her finn du informasjon om framgangsmåte ved positiv sjølvtest.

Dette gjeld:

  1. Alle som har testa positivt på ein sjølvtest må isolere seg og seie ifrå til sine nærkontakter
  2. Alle som har testa positivt på ein sjølvtest må registrere seg

Registrer positiv sjølvtest for deg sjølv eller ditt barn her (innlogging med BankID)

Regjeringa vedtok nye relgar for smittekarantene og isolasjon gjeldande frå i dag, sjå her.

Dei har også lage ei oversikt over svar på dei mest vanlege spørsmåla i samband med dette og dei finn du her.  

Vågå kommune er kjent med to smitta pr. i dag.

Vi minnar om massevaksinasjon i Vågåhallen i dag frå kl 14.00-17.00

Vi minnar om massevaksinasjon!

Den fyste er torsdag 13.01 kl. 14-17 og den siste massevaksinasjonen blir fredag 28.01 frå kl. 14-17. Vi er avhengig av at det kjem omlag 500 personar til kvar av desse vaksineringane for at vi skal kome i mål.

Er det 20 veker eller meire sidan du tok 2. dose så kan du møte opp førstkommande torsdag 13.01.22
Det er også mogleg og koma om du skal ha 1. eller 2. dose.