Det er pr 30.8. registrert 30 smitta i Vågå, og smittevegen er kjent. Det har vore gjennomført testing av 7. klassetrinn på Vågåmo skule i dag, men det er ikkje registrert ny smitte korkje blant skuleelevar eller tilsette. Det vil bli gjennomført testing av 6. klassetrinn i morgon, tysdag 31.8.

Dette er i tråd med den nye koronaforskrifta som m.a. seier at barn og unge  under 18 ikkje skal i karantene sjølv om  dei er registrert som nærkontakt, så sant dei ikkje har testa positivt på korona. I staden skal dei testast ofte. Dette for å unngå konsekvensane ved  å måtte  stenge skular, barnehagar og  andre aktivitetstilbod for barn og unge ved smitteutbrot.

På grunn av pågåande koronautbrot i Vågå vil koronatelefon og testing bli utført i eiga kommune. Det betyr at samarbeidet om koronatelefon og testing med Sel kommune er lagt på is inntil vidare. Koronatelefonen i Vågå vil i veke 35 vera open mellom kl. 09.00-14.00. Telefonnummer 952 53990.

Pr. nå har vi totalt 24 smitta i Vågå, men det er ingen nye positive blant dei som er testa i dag.

Den regionale testberedskapen vil gjelde i helga og vekedagane. Sjå vedlagde oversikt.

Dersom det blir behov for testing av skuleelevane neste veke så vil det gå føre seg i Vågå.

Det blir drop-in vaksinering neste veke (tidspunkt kjem seinare) for ungdom i alderen 16-17 år samt for andre som ønskjer å ta første eller andre gongs vaksinering.

Dersom det er nokon som har symptom eller har mistanke om å vere nærkontakt med smitta, ber vi dei om å ta kontakt med koronatelefon, sjå vedlagde oversikt.

OBS!

Minner om generelle smittevernråd:

  • Hald minst 1 meter avstand og bruk munnbind dersom det ikkje er mogleg
  • Vask hender ofte og grundig
  • Hald deg isolert dersom du er sjuk

Pr. nå har vi totalt 21 smitta i Vågå.

Smittevegen er nå kjent og er relatert til utanlandsreise.

Smitte er registrert i fleire klassetrinn så det går føre seg massiv testing også i dag.

Personar som er fullvaksinerte og er friske treng ikkje å teste seg.

Kriseleiinga har beslutta at skulane blir opne i morgon for alle som har testa seg og/eller er friske. Søre Grindstugu barnehage vil også halde ope på gult nivå (avdeling Marihøna er stengt).

Dersom det er nokon som har symptom eller har mistanke om å vere nærkontakt med smitta, ber vi dei om å ta kontakt med koronatelefon 952 53990 for å avtale testing. Koronatelefonen har utvida opningstid torsdag og fredag frå 08.30-15.00.

OBS!

Minner om generelle smittevernråd:

  • Hald minst 1 meter avstand
  • Vask hender ofte og grundig
  • Hald deg isolert dersom du er sjuk

 

 

 

 

Vågå har totalt 12 påvist smitta nå i kveld. Totalt er 22 sett i karantene som nærkontaktar så langt.

I løpet av dagen har 150 vore testa enten med hurtigtest eller med PCR-test (som blir senda til Lillehammer). Testing av 7. og 9. trinn i dag har ikkje avdekka ytterlegare smitte.  

I morgon vil det bli tatt ytterlegare testar av skuleelevane både på Vågåmo skule og Vågå ungdomsskulen. Elevane vil bli kontakta på sms.

Vågåmo skule og Vågå ungdomsskule vil som tidlegare nemnt ha heimeskule i morgon.

Søre Grindstugu barnehage har også fått smitte og småbarnsavdelinga blir stengt inntil nærmare avklaring. Barnehagen vil bli halde ope, men vil drifte etter gult trafikkljos. Det inneber mellom anna avgrensa opningstid, inndeling i kohortar og styrka reinhald. Foreldre vil få nærmare beskjed frå barnehagen.

Kulturskulen vil halde stengt denne veka. Vaksenopplæringa vil opne opp att fredag 27.08.21.

Dersom det er nokon som har symptom eller har mistanke om å vere nærkontakt med smitta, ber vi dei om å ta kontakt med koronatelefon 952 53990 for å avtale testing. Koronatelefonen har utvida opningstid torsdag og fredag frå 08.30-15.00.

Vi har framleis ikkje full oversikt over smittesituasjonen og smittesporingsarbeidet held fram for fullt. Kriseleiinga har derfor beslutta at elevar ved Vågå ungdomsskule og Vågåmo skule skal ha heimeundervisning også i morgon torsdag. Lalm skule har vanleg skuledag og barnehagane held ope som vanleg.

Det blir lagt opp til massetesting av elevar i grunnskulen i morgon. Om nokon får symptom som kan knytast til korona ber vi dei ta kontakt med koronatelefonen for testing.

Vi ber alle begrense sosial omgang til vi har fått full kontroll over situasjonen.

 

 

 

Hjelp oss i dugnaden med å fullvaksinere alle innbyggjarane og kom til massevaksinering i Vågåhallen i dag. Vågå kommune oppfordrar alle frå 18 år og oppover, uansett tidlegare timeoppsett, om å kome i dag før kl. 16.30, dersom du ikkje har fått fyrste dose eller fekk fyrste dose før 4. august.

Vågå kommune gjennomfører massevaksinering i Vågåhallen i dag. Alle frå 18 år og oppover som ikkje har fått fyrste dose, eller som fekk fyrste dose før 4. august, kan koma i dag fram til kl. 16.00. 

I kveld har vi fått tre innbyggjarar som har testa positivt for Covid-19.

Det går føre seg eit stort arbeid med å avdekke omfanget av nærkontaktar nå i kveld.

Sidan situasjonen er såpass uavklart ber vi elevane på Vågå ungdomsskule og Vågåmo skule om å halde seg heime frå skulen i morgon inntil nærmare avklaring av smittesituasjonen. Lalm skule har vanleg skuledag.

Alle elevar må ha færrast mogleg nærkontaktar.

Enkelte elevar kan få beskjed om å kome på skulen for å testa seg enten i morgon eller torsdag.

Andre nærkontaktar vil ta vanleg test på Vågå helsesenter og må vere i isolasjon fram til dei får negativt svar.

Vaksinering går som planlagt i morgon 25.08.21.