Vi minnar om nye rutinar kring smitteregistrering. Her finn du informasjon om framgangsmåte ved positiv sjølvtest.

Dette gjeld:

  1. Alle som har testa positivt på ein sjølvtest må isolere seg og seie ifrå til sine nærkontakter
  2. Alle som har testa positivt på ein sjølvtest må registrere seg

Registrer positiv sjølvtest for deg sjølv eller ditt barn her (innlogging med BankID)

Regjeringa vedtok nye relgar for smittekarantene og isolasjon gjeldande frå i dag, sjå her.

Dei har også lage ei oversikt over svar på dei mest vanlege spørsmåla i samband med dette og dei finn du her.  

Vågå kommune er kjent med to smitta pr. i dag.

Vi minnar om massevaksinasjon i Vågåhallen i dag frå kl 14.00-17.00

Vi minnar om massevaksinasjon!

Den fyste er torsdag 13.01 kl. 14-17 og den siste massevaksinasjonen blir fredag 28.01 frå kl. 14-17. Vi er avhengig av at det kjem omlag 500 personar til kvar av desse vaksineringane for at vi skal kome i mål.

Er det 20 veker eller meire sidan du tok 2. dose så kan du møte opp førstkommande torsdag 13.01.22
Det er også mogleg og koma om du skal ha 1. eller 2. dose. 

Vågå kommune vil gje status på smittesituasjonen dersom vi opplev større endringar. Fram til anna informasjon blir gjeve må ein difor tolke dette som at smittesituasjonen i Vågå er oversiktleg med få smitta. Det er ikkje registrert nye smitta i Vågå kommune etter nyttår, men vi må likevel rekne med at det er smitte blant oss utan at kommunen kjenner til det.

Det er ikkje avdekt nye positive smittetilfelle av covid 19 i Vågå etter nyttår. Vi meiner at det er store sjansar for at det kan vera noko uavdekt smitte i befolkninga.

Vi held fortsatt fokus på vaksinasjonsprogrammet og det er massevaksinasjon i Vågåhallen i dag torsdag 6. januar frå kl 14-17.

Vi minnar om drop-in massevaksinasjon i Vågåhallen torsdag 06.01.2022, frå kl 14.00-17.00.