Det er framleis 2 personar i isolasjon i Vågå, og vi har 20 personar i karantene, samt nokre i ventekarantene.

Det vart tatt 11 testar i går. Desse har vi ikkje fått svar på. Det er også tatt 4 testar i dag.

Elles går vaksinasjonen som planlagt, og oppdatering på gjenomført vaksinasjon denne veka, samt plan for neste veke kjem på fredag.

Det er ikkje komme nye positive prøveresultat gjennom helga, og vi har framleis to personar i isolasjon. Det er 25 personar som sit i karantene.

Det er ingen særskilde restriksjonar som gjeld lokalt i Vågå lenger, men vi følgjer dei nasjonale retningslinene, noko som inneber at det er opna for t.d. kultur- og idrettsaktivtetar for dei under 20 år. Det er ikkje ønskjeleg med kontakt over kommunegrensene, jf nasjonale retningsliner.

Av dei resultata vi har motteke i dag, er det ingen nye positive prøver. Vi ventar framleis på ytterlegare nokre prøvesvar.

Vi har ingen fleire nye positive i Vågå. 21 testar frå i går er no analysert og samtlige er negative.

Dei siste testresultata knytt til ventekarantene for 9. klasse er og negative. Dette inneber at 9. klasse no er ute av ventekarantene.

Av dei 35 prøvene som vart tatt i går, er det 30 negative, 1 positiv og 4 vi ventar svar på. Det blir jobba med smittesporing.

I dag er det tatt 21 nye testar.

Totalt har vi no 2 med påvist smitte i Vågå.

Dei som var med skulebussen til/frå Skogbygda måndag 12. april er ute av ventekarantene. I tillegg er 4. klasse også ute av ventekarantene.

9. klasse er framleis i ventekarantene inntil vi får svar på nokre fleire testar. 

Vågå kommune lyser ut kommunal kompensasjonsordning - Ventilordninga - til lokale verksemder som er ramma av koronasituasjonen.

Basert på folketal, registrert arbeidslause og næringsstruktur, har Vågå kommune fått tildelt kr 773.000,- til kompensasjonsordning.

Vi har no fått svar på dei siste 10 testene frå onsdag, og alle desse resultata var negative. Prøvene frå torsdag vil vi få fortløpande svar på og oppdatering på dette vil komme når resultata er kjende for oss.

Koronatelefonen - tlf 95 25 39 90 - vil vere betjent gjennom helga, med åpningstid 10.00 - 14.00 laurdag og søndag.

 

Vi har fått svar på 25 av dei 35 prøvene som vart tatt i går, og av desse var det ingen nye positive. Vi venter framleis på svar på dei siste 10 prøvene frå i går. I dag er det tatt ytterlegare 35 prøver.

Totalt er det no 1 person med påvist smitte i Vågå, og det er 31 personar som er i karantene.

4. steg og 9. steg i skulane er også i morgon, fredag 16. april, i ventekarantene.

Vågå har no ein smitta person og omlag 30 i smittekarantene. Vi har testa 35 personar i dag. Det er skuleelevar blant nærkontaktene og 4. trinn og 9. trinn er i ventekarantene frå nå.

Det blir gjort eit arbeid for å kartleggje kven som var med på skulebussen til og frå Skogbygda måndag 12. april. Passasjerane i denne bussen er rekna som nærkontakt til nærkontakt og skal i ventekarantene.

Vi ber om at all organisert aktivitet og trening blir avlyst fram til neste veke.

Vågå har ingen smitta pr. nå men følgjer situasjonen tett. Endringar kan skje fort.

Det er påvist smitte i nabokommune av den britisk-muterte varianten av Covid. Den er meir smittsam og det er viktigare enn nokon gong at alle følgjer gjeldande smittevernråd:

Ha god hand- og hostehygiene

Hald 2 meter avstand til andre enn eigen husstand

Ha få nærkontaktar

Test deg ved mistanke om smitte

Hugs bruk av munnbind der det ikkje er mogleg å halde avstand

 

Regjeringen vil starte første trinn i plan for gjenopning og nye nasjonale tiltak vil gjelde frå og med fredag 16. april. Les meir her.

Vågå vil følgje dei nasjonale retningslinene så sant ikkje smittesituasjonen endrar seg.