Desse gruppene kan kome:

a)

3. dose til:

•             alle over 18 år med underliggande sjukdom

•             Helsepersonell

•             Alle over 45 år

Hugs at det skal gå minst 4,5 månad mellom 2. og 3. dose.

b)

Alle som ikkje har fått 1. dose

c)

Alle som ikkje har fått 2. dose

Regjeringa kom med ytterlegare kontaktreduserande tiltak i går kveld grunna aukande smitte i befolkninga. Meir smitte, høgt sjukefråvær og fråvær grunna karantenereglar gjer at helsevesenet blir overbelasta. Dette gjeld både sjukehus og kommunale helsetenester.

Det er avdekka 3 nye positive smittetilfelle i Vågå i dag.

Torsdag 16.12.2021 kl. 15.00-18.00 blir det lagt opp til drop-in vaksinering for alle som er klare for 2. eller 3. dose, eller ynskjer 1. dose. Vaksineringa går føre seg i Vågåhallen.

Alle som har teke 2. dose for 4,5 månader sidan kan ta 3. dose.  Du kan sjekke koronapasset ditt for å finne det ut. 

Det er oppdaga to nye positive smittetilfelle av korona i Vågå i dag. Det eine tilfelle har kjent smitteveg, og i eitt tilfelle er smittevegen er uavklart. Dette viser at vi framleis kan ha ukjent smitte i befolkninga og at vi må vise omsyn i omgang med andre.

Vågå følger dei nasjonale retningslinene som står på regjeringen.no.

Vi minner om massevaksinasjon for alle over 60 år, sårbare grupper, og alle som ikkje har teke 1. eller 2. dose, i Vågåhallen i morgon frå kl. 13.00-17.00.

Personar over 65 år samt sårbare grupper møter til vaksinasjon i tidsrommet mellom kl. 13.00-15.00. Dei resterande over 60 år, pluss dei som ikkje har teke 1. eller 2. dose kjem i tidsrommet mellom kl. 15.00-17.00.

 

 

Vi minnar om vaksinasjon fredag 10.12.2021 frå kl 13.00-17.00 i Vågåhallen

Det er eit nasjonalt mål at alle over 65 år og personar med underliggande sjukdommar skal ha fått 3. vaksinedose før jul. Desse gruppene er difor vår fyrsteprioritet i massevaksinasjonen fredag 10.12.2021 i tidsrommet 13.00-15.00.

I tidsrommet frå kl 15.00-17.00 ber vi personar over 60 år, pluss personar som ikkje har fått 1. og/eller 2. dose om å kome.