Vågå har totalt 12 påvist smitta nå i kveld. Totalt er 22 sett i karantene som nærkontaktar så langt.

I løpet av dagen har 150 vore testa enten med hurtigtest eller med PCR-test (som blir senda til Lillehammer). Testing av 7. og 9. trinn i dag har ikkje avdekka ytterlegare smitte.  

I morgon vil det bli tatt ytterlegare testar av skuleelevane både på Vågåmo skule og Vågå ungdomsskulen. Elevane vil bli kontakta på sms.

Vågåmo skule og Vågå ungdomsskule vil som tidlegare nemnt ha heimeskule i morgon.

Søre Grindstugu barnehage har også fått smitte og småbarnsavdelinga blir stengt inntil nærmare avklaring. Barnehagen vil bli halde ope, men vil drifte etter gult trafikkljos. Det inneber mellom anna avgrensa opningstid, inndeling i kohortar og styrka reinhald. Foreldre vil få nærmare beskjed frå barnehagen.

Kulturskulen vil halde stengt denne veka. Vaksenopplæringa vil opne opp att fredag 27.08.21.

Dersom det er nokon som har symptom eller har mistanke om å vere nærkontakt med smitta, ber vi dei om å ta kontakt med koronatelefon 952 53990 for å avtale testing. Koronatelefonen har utvida opningstid torsdag og fredag frå 08.30-15.00.

Vi har framleis ikkje full oversikt over smittesituasjonen og smittesporingsarbeidet held fram for fullt. Kriseleiinga har derfor beslutta at elevar ved Vågå ungdomsskule og Vågåmo skule skal ha heimeundervisning også i morgon torsdag. Lalm skule har vanleg skuledag og barnehagane held ope som vanleg.

Det blir lagt opp til massetesting av elevar i grunnskulen i morgon. Om nokon får symptom som kan knytast til korona ber vi dei ta kontakt med koronatelefonen for testing.

Vi ber alle begrense sosial omgang til vi har fått full kontroll over situasjonen.

 

 

 

Hjelp oss i dugnaden med å fullvaksinere alle innbyggjarane og kom til massevaksinering i Vågåhallen i dag. Vågå kommune oppfordrar alle frå 18 år og oppover, uansett tidlegare timeoppsett, om å kome i dag før kl. 16.30, dersom du ikkje har fått fyrste dose eller fekk fyrste dose før 4. august.

Vågå kommune gjennomfører massevaksinering i Vågåhallen i dag. Alle frå 18 år og oppover som ikkje har fått fyrste dose, eller som fekk fyrste dose før 4. august, kan koma i dag fram til kl. 16.00. 

I kveld har vi fått tre innbyggjarar som har testa positivt for Covid-19.

Det går føre seg eit stort arbeid med å avdekke omfanget av nærkontaktar nå i kveld.

Sidan situasjonen er såpass uavklart ber vi elevane på Vågå ungdomsskule og Vågåmo skule om å halde seg heime frå skulen i morgon inntil nærmare avklaring av smittesituasjonen. Lalm skule har vanleg skuledag.

Alle elevar må ha færrast mogleg nærkontaktar.

Enkelte elevar kan få beskjed om å kome på skulen for å testa seg enten i morgon eller torsdag.

Andre nærkontaktar vil ta vanleg test på Vågå helsesenter og må vere i isolasjon fram til dei får negativt svar.

Vaksinering går som planlagt i morgon 25.08.21.

Det blir ikkje vaksinering av 16-17 åringar denne veka (veke 34). 

Vi kjem attende med informasjon om vaksinering for denne gruppa så snart det er klart.

 

Vi har samarbeid med Sel om testing og koronatelefon. Dette samarbeidet vil fortsette framover.

Fordeling av veker ligg i vedlagte tabell

Samarbeid om felles beredskap på koronatelefon og - testing (veke 26 - 39)

Koronatelefonen vil vera betjent mellom kl 09.00-12.00, og testing vil foregå etter avtale med koronatelefonen mellom 09.30-12.00. Vågå helsesenter vil ikkje ha kapasitet til å teste onsdagar i dei vekene det er vaksinasjon. 

 

Vågå kommune legg opp til drop-in vaksinering for aldersgruppa fødd i 1966 og eldre, samt vekependlarar. Dette gjeld både 1. & 2. dose. Hugs at det må gå minst tre veker mellom dosene. Vaksineringa vil foregå i Vågåhallen fredag 20. august mellom kl. 12-14.

Hugs at pandemien ikkje er over. Det er fortsatt viktig med grunnleggjande smitteverntiltak. Hald avstand og vask hender. Hald deg heime om du er sjuk. Test bestiller du ved å ringe koronatelefonen.

Det er ingen positive tester og ingen i karantene pr. i dag.
Vi har samarbeid med Sel om testing og koronatelefon. Dette samarbeidet vil fortsette framover.