Korona-oppdatering 15.03.20

Vågå kommune har framleis berre ein påvist Covid-19 smitta sundag kveld.

Det er i hovudsak berre helsepersonell som får testa seg nå. Dei andre som får symptom på luftvegsinfeksjon skal sette seg sjølv i karantene. Det blir vanskelig å halde oversikt over kor mange som er smitta og som er i heimekarantene slik testreglane er nå. For korona-kontakten og lege er det stadig meir utfordrande å avgjere kven som skal i karantene og kven som har vore i kontakt med smitta personar. Er du i tvil så ber vi deg ringe korona-koordinator på telefon 95 25 39 90 (08.00-20.00).

Kommunehuset er stengt for besøkjande frå måndag morgon, men ta gjerne kontakt med servicetorget på telefon 61 29 36 00. På heimesida finn du kontakttelefonar og epost direkte til tilsette.