Frivillige som vil hjelpe til i helse- og omsorgssektoren

Covid-19 situasjonen er krevjande for helse- og omsorgssektoren vår og Vågå kommune vil derfor invitere personar til å hjelpe oss med ulike omsorgsoppgåver om det skulle bli behov for det.

Vi ynskjer å koma i kontakt med frivillige som kan delta. Dette kan både vera personar som tidlegare har arbeidd innanfor helse og omsorgstenesta, eller andre personar som ynskjer å bidra.

Dersom du kan tenke deg å hjelpe til så ta kontakt med vår kvalitetsrådgjevar hanne.stokke.moen@vaga.kommune.no på telefon 948 65287.