Vaksinasjon i Vågå kommune

Vi minnar om massevaksinasjon!

Den fyste er torsdag 13.01 kl. 14-17 og den siste massevaksinasjonen blir fredag 28.01 frå kl. 14-17. Vi er avhengig av at det kjem omlag 500 personar til kvar av desse vaksineringane for at vi skal kome i mål.

Er det 20 veker eller meire sidan du tok 2. dose så kan du møte opp førstkommande torsdag 13.01.22
Det er også mogleg og koma om du skal ha 1. eller 2. dose.