Covid-vaksinering fredag 10. desember

Vi minnar om vaksinasjon fredag 10.12.2021 frå kl 13.00-17.00 i Vågåhallen

Det er eit nasjonalt mål at alle over 65 år og personar med underliggande sjukdommar skal ha fått 3. vaksinedose før jul. Desse gruppene er difor vår fyrsteprioritet i massevaksinasjonen fredag 10.12.2021 i tidsrommet 13.00-15.00.

I tidsrommet frå kl 15.00-17.00 ber vi personar over 60 år, pluss personar som ikkje har fått 1. og/eller 2. dose om å kome.