Vågå har i dag, fredag, ingen i isolasjon og ein i karantene.

Torsdag har Vågå fire i isolasjon og to i karantene.

Vågå har vaksinert 45 personar pr. i dag.

Vågå har seks i isolasjon og sju i karantene.

 

Vågå har i dag 6 i isolasjon og 7 i karantene. Det er ingen nye positive smittetilfelle, men vi venter framleis på nokon prøvesvar frå testar som var teke i går. 

Vågå har i dag 6 i isolasjon og 7 i karantene. Ingen nye positive smittetilfeller. 

Vågå kommune har ikkje fått nye påviste smittetilfeller i dag etter tester teke i går.

Det er i dag påvist tre nye smittede i Vågå. Smittevegen er kjend og alle tre er i isolasjon.

Vågå kommune har pr. i dag 10 personer i isolasjon og 17 i karantene. 

Vaksinasjonen i Vågå starta i dag og 18 personar er vaksinert. Vågå får 24 nye doser neste veke. Dei som får vaksine vil bli kontakta av helsesenteret så ingen treng å ringe inn.

Pr. i dag er fem i isolasjon og 18 i karantene i Vågå.

Aukande nasjonal smittespreiing og smittepress, samt skjerpa nasjonale påbod og tilrådingar vedrørande besøk, gjer at Vågå kommune ønskjer og redusere besøk i institusjonar og bufellesskap mest mogleg fram til 18. januar.