Viktig melding

Råd og informasjon om Koronaviruset

Vågå kommune ber om at innbyggjarane held seg oppdatert om Covid-19 (korona) på heimesida. Vi har laga ei eiga temaside. Ta gjerne kontakt med servicetorget for oppdatering og spørsmål på telefon 61 29 36 00.

Informasjonstelefonen om korona i Vågå er tilgjengeleg mellom kl. 08.00-15.00 på kvardagar på telefon 95 25 39 90.

Kva skal du gjere dersom du får luftvegssymptom (forkjøla/influensa) eller mistenker at du er smitta med koronavirus (covid-19)? Vågå kommune ønskjer å følgje nasjonale råd og ber deg å gå inn på lenka frå Folkehelseinstituttet. Ta kontakt med koronatelefon eller fastlege for å avklare om du bør teste deg og kor lenge du skal vere heime.

 

Aktuelt

  • 05.03.2021 Covid-situasjonen i Vågå, 5.3.21
    I Vågå er det pr i dag ingen med påvist smitte, og ingen som sit i karantene. Totalt er det no 307 som har motteke vaksine, og av desse er det 190...
  • 03.03.2021 Covid-situasjonen i Vågå, 3.3.21
    I Vågå er det pr i dag ingen med påvist smitte og det er heller ingen som sit i karantene. Det er no 425 personar som har fått vaksine i Vågå. Av...
  • 03.03.2021 Vågå Dågå 2021
  • 02.03.2021 Endra søknadsfristar
    På grunn av problem med gjennomføring av årsmøter m.m. så er tidsfristane for å søkje på kulturmidlar og arrangementstøtte endra.

Kalender