1. torsdag i kvar månad er det seniorbowling kl. 13.00. Neste bowlingdag er torsdag 2. november. Kr 100,- , inkludert mat, kaffe og bowling. Motto: det viktigaste er ikkje å vinne, men å delta !           


31.10.2017

Ein konsert av dei store innan klassisk musikk, rett frå Oslo konserthus til Vågå kulturhus.


24.10.2017

ØNSKJER DU EI BETRE HELSE VED MELLOM ANNA Å GÅ NED I VEKT? 

Folkehelsekoordinator og kosthald- og treningsveileder Mona Sveen i Vågå kommune vil i samarbeid med Vågå helsesenter gje tilbod om FRISKLIVSSAMLING torsdag 2. november kl. 14.00-15.00. Vi ser på faktorar som spelar inn på helsa vår: mat og kosthald, fysisk aktivitet, stress, søvn, skjermbruk med meir.                                                                                      

17.10.2017

I medhald av plan- og bygningslova §§ 11-14 har hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning i møte den 13.10.2017 sak 39 /17, vedteke å leggje framlegg til Kommunedelplan for trafikktryggleik i Vågå kommune 2018-2021 ut til offentleg ettersyn. 


16.10.2017


Onsdag 11. oktober kl 08.00 – 14.30Fredag 13. oktober kl 08.00 – 14.30Fredag 20. oktober kl 08.00 - 14.30 


03.10.2017

Nye søppelsekkar blir køyrd ut frå 30. september.


26.09.2017

I samband med brannvernveka 2017 inviterer Vågå brannvesen til open brannstasjon, laurdag 23. september kl 11.00 - 14.00.


20.09.2017

Markering av Eldredagen 2017 på Lalm samfunnshus fredag 6. oktober kl 18.30
15.09.2017

Fysak Vågå støttar tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet i lokalsamfunnet med eit lite beløp. Friviljuge lag og organisasjonar kan sende søknad til folkehelsekoordinator Mona Sveen gjennom heile året.  

mona.sveen@vaga.kommune.no

14.09.2017
Alle saker