Korleis få ei profesjonell e-postadresse til deg sjølv og alle tilsette i bedriften med verkty frå Google?

 

20.11.2017

Formannskapet har behandla forslag til økonomiplan for perioden 2018-2021 og vedtok i møte 14. november 2017 å leggje framlegget til offentleg høyring. 


17.11.2017

Ei gruppe på seks jenter frå 8. klasse, med media og informasjon som valgfag, kjem til å halde nattsending i radioen natt til søndag kl 22.00 - 01.00. 


17.11.2017

Løsdriftskravet ble utsatt, men det er likevel nye myndighetskrav som gjelder fra 2024. Det inviteres til informasjonsmøter om utfordringer og løsninger i forbindelse med disse nye kravene for storfehold i 2024, samt det kommende løsdriftskravet i 2034.


16.11.2017

Billettane til "Jul i storstugun" er no lagt ut. Du kan kjøpe billett på nett eller ring servicetorget på 61 29 36 20.


14.11.2017

Vi veit at dei fleste 75-åringar stort sett er aktive og har gode kvardagar. Det kan likevel oppstå uforutsette ting og vi ønskjer at du kan vera i forkant av dette.


14.11.2017

Rådmannen har lagt fram sitt forslag til økonomiplan for perioden 2018-2021. Forslaget skal fyrst opp til behandling i formannskapet, 14. november. Endeleg behandling blir i kommunestyremøte 12. desember.

10.11.2017

Torsdag 9. november, kl 19.00, inviterer Vågå kommune til ope møte på Tessand Grendehus. Målsetninga med møtet er å idémyldre rundt vidare bruk av Grendehuset. 

 


09.11.2017

Kontaktperson på kommunale krav ved Skatteoppkrevjarkontoret er å treffe på følgjande tidspunkt frå 01.11.2017 til 31.03.2018 pga redusert stilling i perioden:Måndag – tysdag – torsdag og fredag  mellom 09.00 og 15.00


09.11.2017

Miljødirektoratet skal med heimel i Naturmangfoldlova § 15 og § 16 og Viltlova § 24 og § 44 fastsette forskrift om utvida jakttid for elg i Murudalen i Nord-Fron kommune og Sel kommune, og i Langmorkje statsallmenning (Randsverkområdet og Sjodalen) i Vågå kommune. Føremålet er å gje moglegheit til uttak av trekkelg på Murudalen i januar. 


08.11.2017
Alle saker