Alle innbyggjarar over 18 år i Vågå kommune har nå fått tilbod om koronavaksine.

 

Hugs at pandemien ikkje er over. Det er framleis viktig med grunnleggjande smitteverntiltak. Hald avstand og vask hender. Hald deg heime om du er sjuk. Test bestiller du ved å ringe koronatelefonen.

Det er ingen positive testar og ingen i karantene pr. i dag. Vi har samarbeid med Sel om testing og koronatelefon. Dette samarbeidet vil halde fram utover sommaren.

 

Pr. i dag er det ingen positive tester og ingen i karantene her i Vågå.

Vi har samarbeid med Sel om testing og koronatelefon, sjå tidlegare informasjon. Dette samarbeidet vil fortsette utover sommeren.

For testing på helg er det fortsatt regionalt samarbeid og tabellen finn du under. Koronatelefon på laurdagar er open frå kl 09.00-11.00, testing skjer etter avtale med koronatelefon og blir utført mellom kl 11.00-13.00.

 

Dag og dato

Telefon

Lokasjon

Adresse

Laurdag 17.07

61 24 22 00

Dovre

Lars Moens veg 3, Dombås

Laurdag 24.07

469 08 342

Sel

Otta samfunnshus, Skansen 5A

Laurdag 31.07

952 53 990

Vågå

Vågå helsesenter, Moavegen 20A

Laurdag 07.08

909 89 436

Skjåk

Skjåk legekontor, Moavegen 30

Laurdag 14.08

908 27 520

Lesja

Lesja helsehus/Legekontoret, Romsdalsvegen 1382, 2665 Lesja

Laurdag 21.08

481 65 519

Lom

Lom helsesenter, Krokamyrvegen 18, testbrakke ved parkeringsplass

Laurdag 28.08

61 24 22 00

Dovre

Lars Moens veg 3, Dombås

 

Vaksineringsstatus:

Antal doser satt totalt

2 955

Tal personar med minst 1 dose

1 759

Tal fullvaksinerte

1 196

Plan for vaksinasjon denne veke

Comirnaty/Pfizer: 102 doser

Prioritet på vaksine denne veke (gruppe)

Gruppe 9 (45-54 år) og gruppe med 2. dose

Plan for vaksinasjon onsdag i veke 30 (ingen vaksinasjon i veke 29)

564 doser gruppe 9 (45-54 år) og gruppe 10 (18-24 år og 40-44 år).

 

Antall vaksinedoser vi får kan bli justert, men alle dosane vil bli brukt på dei oppsette dagane. Planane vi har lagt er difor baset på prognosar frå FHI. Vi  planlegg for vaksinering annakvar veke, i veker med partal. Døkk som har fått dato for 2. dose, forheld døkk til den datoen uansett veketal. Døkk som får tilbod om vaksine vil få ein SMS med timeavtale til vaksinering. Hugs å ringe helsesenteret (tlf. 61293700) om timen slett ikkje passer. Alle må tilstrebe så langt som råd å ta imot tidspunkt til vaksineringa dei har fått. Dersom du er sjuk hugs å gje oss beskjed om dette.  Ferie er ikkje god nok grunn til å utsette vaksineringa. Da vil du kome lenger bak i køen. Dette er veldig viktig for at vi skal få brukt alle vaksinene etter oppsatt plan.

Det er 12 ukers intervall mellom 1. og 2. dose.  For personar i risikogruppa er intervallet mellom 1. og 2. dose 6 veker.

Er du ungdom og skal studere i utlandet treng du kanskje å bli fullvaksinert før studiet starter. Nokre land krev dette. Ta kontakt med helsesenteret.

Koronavaksinasjonen vil foregå på Vågåhallen, onsdagar.

I forkant av vaksinasjonen skal du fylle ut eit eigenerklæringsskjema. På Vågå kommune si heimeside ligg det ein link til dette skjemaet.

Treng du bistand til å fylle ut skjema eller treng du skyss til vaksinasjonsstedet så meld frå om dette.

Navn på vaksina: Pfizer/Comirnaty.

Er du født 1976 eller tidlegare og ikkje motteke innkalling eller tilbod om vaksinering så gje oss beskjed. Da vil du bli prioritert for vaksine. Sjå link ang. Prioriteringsrekkefølga frå fhi.no:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Vaksineringsstatus:

Antal doser satt totalt

2 852

Tal personar med minst 1 dose

1 697

Tal fullvaksinerte

1 155

Plan for vaksinasjon denne veke

Comirnaty/Pfizer: 119 doser

Prioritet på vaksine denne veke (gruppe)

2. doser

Plan for vaksinasjon  veke 28

102 doser, 2.dose + gruppe 9

 

Antall vaksinedoser vi får veit vi ikkje før ei veke før. Vi vil vaksinere i heile sommer. Vi har fått ei foreløpig oversikt over vaksinedoser vi får i sommer, men får samtidig beskjed om at dette kan endre seg. Vi  planlegg for vaksinering annakvar veke, i veker med partal. Døkk som har fått dato for 2. dose, forheld døkk til den datoen uansett veketal. Døkk som får tilbod om vaksine vil få ein SMS med timeavtale til vaksinering. Hugs å ringe helsesenteret (tlf. 61293700) om timen slett ikkje passer. Alle må tilstrebe så langt som råd å ta imot tidspunkt til vaksineringa dei har fått. Dersom du er sjuk hugs å gje oss beskjed om dette.  Ferie er ikkje god nok grunn til å utsette vaksineringa. Da vil du kome lenger bak i køen. Dette er veldig viktig for at vi skal få brukt alle vaksinene etter oppsatt plan.

Det er 12 ukers intervall mellom 1. og 2. dose.  For personar i risikogruppa er intervallet mellom 1. og 2. dose 6 veker.

Er du ungdom og skal studere i utlandet treng du kanskje å bli fullvaksinert før studiet starter. Nokre land krev dette. Ta kontakt med helsesenteret. 

Samarbeid om felles beredskap på koronatelefon og - testing gjennom sumaren

Samarbeid om felles beredskap på koronatelefon og koronatesting på vekedagar mellom Vågå og Sel fortsett gjennom sumaren. Koronatelefonen vil vera betjent mellom kl 09.00-13.00, og testing vil foregå etter avtale med koronatelefonen mellom 09.30-13.00. Fordeling av veker ligg i vedlagte tabell

Vekenr

Lokasjon

Telefon

26

Vågå

952 53 990

27

Sel

469 08 342

28

Vågå

952 53 990

29

Sel

469 08 342

30

Vågå

952 53 990

31

Vågå

952 53 990

32

Sel

469 08 342

33

Sel

469 08 342

34

Vågå

952 53 990

35

Sel

469 08 342

36

Vågå

952 53 990

37

Sel

469 08 342

38

Vågå

952 53 990

39

Sel

469 08 342 

Pr. i dag har Vågå ingen positive tester og heller ingen i karantene.

Vi har samarbeid med Sel ang. testing og koronatelefon. Dette samarbeidet vil fortsette utover sommeren.

Veke 26 har Vågå ansvar for både testing og koronatelefon. Telefon 95 25 39 90.

Veke 27 har Sel ansvar for både testing og koronatelefon. Telefon 46 90 83 42.

Vågå har ingen positive tester og ingen i karantene pr. 17.06.21.

Vi har samarbeid med Sel om testing og koronatelefon. Dette samarbeidet vil fortsette utover sommeren.

I veke 25 har Sel ansvar for både testing og koronatelefon, i veke 26 er det Vågå som har dette ansvaret.

Koronatelefonen i Vågå er 95 25 39 90 og i Sel er telefonnummeret 46 90 83 42. Telefonen vil vera betjent mellom kl. 09.00-15.00 medan testing vil gå føre seg mellom 09.30-13.00. Testing foregår etter avtale med koronatelefonen.

Vågå har ingen positive tester og ingen i karantene.

Vågå samarbeider med Sel om testing og koronatelefon  i veke 22-25. Det betyr at Vågå har beredskapen for båe kommunane på alle kvardagar i veke 22 og 23 medan Sel tek ansvar for begge kommunane i veke 24 og 25. Koronatelefonen i Vågå er 95 25 39 90, Telefonen i Sel er 46 90 83 42 og vil vera betjent mellom kl 09.00-15.00, testing vil foregå mellom 09.30-13.00. Testing foregår etter avtale med koronatelefonen. OBS! Eiga vaktordning laurdagar, sjå tabell.

Vi fekk totalt 174 doser Pfeizer vaksine denne veka.

78 doser til 1. dose

96 doser til 2. dose.