Råd og informasjon om koronavirus - veke 14

Oppdatering fredag 03.04.20

 

Koronatelefonen vil ikkje vere tilgjengelig i helga grunna liten pågang, men vil vere bemanna måndag 06.04 - tysdag 07.04 frå kl. 10.00-15.00 og onsdag 08.04 kl. 10.00-12.00. I påskehelga blir telefonen samordna i dei seks norddalskommunane. Ny informasjon vil kome onsdag 08.04.20.

Vedtak i Regjeringa om forlenging av stenging, eller opning av skule og barnehage er forventa å kome i løpet av onsdag 08.04.20.

Oppdatering onsdag 01.04.20

 

Gratis nødtelefon til barn og unge er nå døgnope pga. koronasituasjonen. Se nettsida for meir info: https://www.116111.no/.

Kommuneoverlegen i Vågå kommune har fatta følgjande vedtak:

Med heimel i Smittevernloven §4-1 blir felles sanitæranlegg på campingplassar og overnattingsstader i Vågå kommune stengde. Dette er eit hastevedtak etter Kommunelovens §11-8 slik at vedtaket er tredt i kraft og vil gjelde til vedtaket blir oppheva. Tiltaket er gjort for å avgrensa kontakt mellom menneskjer på stader der det er lett å spreie smitte og er gjort særskilt med tanke på påsketrafikken.  

Nettmøte:

Kommuneleiinga, NAV og kommuneoverlegen vil gjennomføre eit nytt møte knytt til koronasituasjon for innbyggjarane fredag 03.04.20 på Vågå kommune sin facebook-side kl. 12.00. Send gjerne inn  spørsmål på førehand, send e-post til irene.gundersen@vaga.kommune.no.

 

Oppdatering måndag 30.03.20

 

Vi minner om at kommuneleiinga og kommuneoverlegen vil vere tilgjengelig for spørsmål knytt til koronasituasjon for innbyggjarane måndag 30.03.20 på Vågå kommune sin facebook-side kl. 12.00. Det er fint om de kan sende inn spørsmål på førehand, send e-post til irene.gundersen@vaga.kommune.no.

 Vågå kommune har lagt til rette for at familiemedlemmar som ønskjer å kome i kontakt med pasient på Vågåheimen eller i heimetenesta, kan kommunisere ved hjelp av videosamtale. 

Kort oppsummert vil Statsministeren takke alle som er tålmodige og lyttar til nasjonale råd. Det gjer at landet nå har kontroll på smittesituasjonen. Det vart likevel understreka at vi må halde fram med alle hygienetiltak framover og alle som får luftvegssymptom må framleis halde seg heime. Norge opnar gradvis opp att etter påske:

Oppdatering fredag 27.03.20

 

Kommuneleiinga og kommuneoverlegen vil vere tilgjengelig for spørsmål knytt til koronasituasjon for innbyggjarane måndag 30.03.20 på Vågå kommune sin facebook-side kl. 12.00. Det er fint om de kan sende inn spørsmål på førehand, send e-post til irene.gundersen@vaga.kommune.no.

Koronatelefonen har liten pågang og den vil derfor ikkje vere tilgjengelig sundag. Behovet vil bli vurdert fortløpande og opningstid kan bli endra. Koordinator på helsesenteret kan gje råd og svare på spørsmål. Du kan kontakte korona-koordinator ved å ringe eller sende sms, telefon 95 25 39 90 mellom kl. 08.00-15.00 på kvardagar og mellom kl. 10.00-14.00 på laurdag. 

Oppmøte til ordinære legetimer går som avtalt, det er berre når du har luftvegs-symptom at vi ber deg ta kontakt på telefon. Folk skal ikkje vere redde for å oppsøke helsesenteret på vanleg måte.

Har du helsefagleg utdanning eller erfaring, men arbeider med andre oppgåver i dag? Da vil kommunen takke deg dersom du ønskjer å registrere deg her.

Alderspensjonistar kan jobbe med koronakrisen utan å tape pensjon

Regjeringa lempar med umedelbar verknad på reglar slik at pensjonerte sjukepleiarar og andre i nødvendige yrkesgrupper kan jobbe utan å få pensjonen redusert.

Regelen gjeld frå fredag 13. mars og fram til 1. november, og altså for arbeid knytt til koronaviruset.

Korona-oppdatering 15.03.20

Vågå kommune har framleis berre ein påvist Covid-19 smitta sundag kveld.

Det er i hovudsak berre helsepersonell som får testa seg nå. Dei andre som får symptom på luftvegsinfeksjon skal sette seg sjølv i karantene. Det blir vanskelig å halde oversikt over kor mange som er smitta og som er i heimekarantene slik testreglane er nå. For korona-kontakten og lege er det stadig meir utfordrande å avgjere kven som skal i karantene og kven som har vore i kontakt med smitta personar. Er du i tvil så ber vi deg ringe korona-koordinator på telefon 95 25 39 90 (08.00-20.00).

Kommunehuset er stengt for besøkjande frå måndag morgon, men ta gjerne kontakt med servicetorget på telefon 61 29 36 00. På heimesida finn du kontakttelefonar og epost direkte til tilsette.