Torsdag 15. september, kl 15.00 - 17.00, blir det koronavaksinering i Vågå kulturhus for aldersgruppa 65+. 

Det blir koronavaksinering i Vågåhallen, torsdag 8. september 2022.

Vi ønskjer at aldersgruppa 75+ møter frå kl 10.00 - 13.00 og at aldersgruppa 65+ møter frå kl 13.00 - 16.00.

Vågå helsesenter tilbyr koronavaksinering: fredag 17. juni og måndag 27. juni.

Båe dagar frå kl 12.00 - 15.00.

Vågå helsesenter vil ikkje utføre PCR testing fredag 04.03.22.
Det vert ikkje vaksinering i veke 10 og 11, men ta kontakt med helsesenteret på telefon: 61293700 om du ønskjer vaksine i veke 12

Det blir drop-in  koronavaksinering måndag 28.02.22 kl 10-12

Har du ikkje fått 1. dose eller mangler 2. dose eller 3. dose  vi deg til oppmodar vi deg å møte opp for vaksinering denne dagen.
Har du hatt korona i løpet av dei siste 6 månadene treng du ikkje vaksine.

Ring gjerne helsesenteret for å melde frå at du ynskjer vaksine.

Eller møt opp.

Stad: Kjellaretasjen på Vågåheimen inngang heimsjukepleia.

Grunna dei nye retningslinene så klarar ikkje lenger Vågå helsesenter å halde oversikt over kor mange som er i isolasjon til ei kvar tid. 

Vi oppfordrer alle til å følgje råd om smittevern: 

Råd om smittevern

  • Ha god hand- og hostehygiene
  • Følg vaksinasjonsprogrammet
  • Test deg ved symptom. Barn i barnehagealder og skuleelevar er unnateke. Det er ikkje lenger naudsynt å teste seg dersom du ikkje har symptom.
  • Ved positiv koronatest bør vaksne halde seg heime i fire dagar.
  • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymra for eigen helse eller for barnet ditt.

Regjeringa fjernar alle forskriftsfesta tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, ein meter avstand og plikt til isolasjon ved sjukdom. Endringane gjeld frå laurdag 12. februar kl. 10.00.

Sjå nærmare her.

Pr i dag er det om lag 20 personar i isolasjon i Vågå. Vi ser at smittetrenden er stigande og reknar med at det finst ein del ukjend smitte i befolkninga.

Vågå kommune har gjennom pandemien følgt nasjonale retningsliner, og vel å gjere det vidare. Regjeringa la fram nye nasjonale råd som er gjeldande frå kl 23.00 1. februar. Hovudbodskapen er at samfunnet i det aller meste skal attende til normalen.

Det er registrert totalt 13 smitta pr. dags dato i Vågå. 

Folk blir mindre sjuke av den virusvarianten som nå herjar, og vaksinen gjev oss god beskyttelse.

Derfor fjernar regjeringa svært mange av koronatiltaka.  Endringane gjeld frå kl. 23.00 i kveld.

Les detaljane her