Vågå helsesenter tilbyr koronavaksinering: fredag 17. juni og måndag 27. juni.

Båe dagar frå kl 12.00 - 15.00.

Vågå helsesenter vil ikkje utføre PCR testing fredag 04.03.22.
Det vert ikkje vaksinering i veke 10 og 11, men ta kontakt med helsesenteret på telefon: 61293700 om du ønskjer vaksine i veke 12

Det blir drop-in  koronavaksinering måndag 28.02.22 kl 10-12

Har du ikkje fått 1. dose eller mangler 2. dose eller 3. dose  vi deg til oppmodar vi deg å møte opp for vaksinering denne dagen.
Har du hatt korona i løpet av dei siste 6 månadene treng du ikkje vaksine.

Ring gjerne helsesenteret for å melde frå at du ynskjer vaksine.

Eller møt opp.

Stad: Kjellaretasjen på Vågåheimen inngang heimsjukepleia.

Grunna dei nye retningslinene så klarar ikkje lenger Vågå helsesenter å halde oversikt over kor mange som er i isolasjon til ei kvar tid. 

Vi oppfordrer alle til å følgje råd om smittevern: 

Råd om smittevern

  • Ha god hand- og hostehygiene
  • Følg vaksinasjonsprogrammet
  • Test deg ved symptom. Barn i barnehagealder og skuleelevar er unnateke. Det er ikkje lenger naudsynt å teste seg dersom du ikkje har symptom.
  • Ved positiv koronatest bør vaksne halde seg heime i fire dagar.
  • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymra for eigen helse eller for barnet ditt.

Regjeringa fjernar alle forskriftsfesta tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, ein meter avstand og plikt til isolasjon ved sjukdom. Endringane gjeld frå laurdag 12. februar kl. 10.00.

Sjå nærmare her.

Pr i dag er det om lag 20 personar i isolasjon i Vågå. Vi ser at smittetrenden er stigande og reknar med at det finst ein del ukjend smitte i befolkninga.

Vågå kommune har gjennom pandemien følgt nasjonale retningsliner, og vel å gjere det vidare. Regjeringa la fram nye nasjonale råd som er gjeldande frå kl 23.00 1. februar. Hovudbodskapen er at samfunnet i det aller meste skal attende til normalen.

Det er registrert totalt 13 smitta pr. dags dato i Vågå. 

Folk blir mindre sjuke av den virusvarianten som nå herjar, og vaksinen gjev oss god beskyttelse.

Derfor fjernar regjeringa svært mange av koronatiltaka.  Endringane gjeld frå kl. 23.00 i kveld.

Les detaljane her

Det blir nå lagt opp til koronavaksinering på Helsesenteret. Om du ikkje har fått 3. dose, eller ynskjer 1. eller 2. dose kan du ta kontakt med kronatelefon  952 53 990. Du vil da få oppsett tidspunkt for vaksinering.

 

I løpet av helga er det registrert nye smittetilfelle i Vågå. Vi har nå totalt 10 personar som er i isolasjon med koronasmitte.

Smittekarantene er nå erstatta med testregime også for husstandsmedlemmar og tilsvarande nære. Les meir om dette på vedlagt link: Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter.