Vågå kommune er kjent med to smitta pr. i dag.

Vi minnar om massevaksinasjon i Vågåhallen i dag frå kl 14.00-17.00

Vi minnar om massevaksinasjon!

Den fyste er torsdag 13.01 kl. 14-17 og den siste massevaksinasjonen blir fredag 28.01 frå kl. 14-17. Vi er avhengig av at det kjem omlag 500 personar til kvar av desse vaksineringane for at vi skal kome i mål.

Er det 20 veker eller meire sidan du tok 2. dose så kan du møte opp førstkommande torsdag 13.01.22
Det er også mogleg og koma om du skal ha 1. eller 2. dose. 

Vågå kommune vil gje status på smittesituasjonen dersom vi opplev større endringar. Fram til anna informasjon blir gjeve må ein difor tolke dette som at smittesituasjonen i Vågå er oversiktleg med få smitta. Det er ikkje registrert nye smitta i Vågå kommune etter nyttår, men vi må likevel rekne med at det er smitte blant oss utan at kommunen kjenner til det.

Det er ikkje avdekt nye positive smittetilfelle av covid 19 i Vågå etter nyttår. Vi meiner at det er store sjansar for at det kan vera noko uavdekt smitte i befolkninga.

Vi held fortsatt fokus på vaksinasjonsprogrammet og det er massevaksinasjon i Vågåhallen i dag torsdag 6. januar frå kl 14-17.

Vi minnar om drop-in massevaksinasjon i Vågåhallen torsdag 06.01.2022, frå kl 14.00-17.00. 

 Vågå har 4 nye smitta onsdag 22.12, og totalt 9 i isolasjon.

Vi minnar om drop-in massevaksinasjon i Vågåhallen torsdag 06.01.2022, frå kl 14.00-17.00. Husk at intervallet mellom 2 og 3 dose skal vera minst 4,5 mnd. Elles vil det og vera mogleg for dei som ikkje har fått 1 eller 2 dose å møte opp.

Er du i tvil om eigen vaksinasjonsdato for tidlegare vaksine kan du finne denne ved at du logger deg inn på helsenorge.no