I Vågå er det pr i dag ingen med påvist smitte, og ingen som sit i karantene.

Totalt er det no 307 som har motteke vaksine, og av desse er det 190 som har fått båe doser.

I Vågå er det pr i dag ingen med påvist smitte og det er heller ingen som sit i karantene.

Det er no 425 personar som har fått vaksine i Vågå. Av desse er det 190 som har fått 2 doser.

Vågå har pr i dag ingen med påvist smitte, og ingen i karantene.

Det er pr 19.2.21 ingen med påvist smitte i Vågå, og heller ingen som nå er i karantene. 

Det er pr 18. februar ingen med påvist smitte i Vågå. Det er 1 person i karantene.

Totalt er det no 214 personar som har fått vaksine, av desse er det 82 som har motteke båe doser.

Det er pr i dag ingen med påvist smitte i Vågå. Det er 3 personar som er i karantene.

Det er pr i dag ingen med påvist smitte i Vågå. Det er 3 personar i karantene.

Det er pr i dag ingen med påvist smitte i Vågå. Det er 5 personar som er i karantene.

Det er pr i dag ingen med påvist smitte i Vågå. Det er 14 personar som er i karantene.

Det er pr i dag ingen med påvist smitte i Vågå. Det er 11 personar som sit i karantene. Totalt er det no 178 som har fått vaksine, og av desse er det 43 som er ferdig vaksinert med to doser (ikkje 45 som vi meldte tidlegare).

Situasjonen ift smittespreiing i regionen blir overvaka nøye, og det er tett dialog mellom alle kommunane.