Koronavaksinering 28.02.2022 kl. 10.00 - 12.00

Det blir drop-in  koronavaksinering måndag 28.02.22 kl 10-12

Har du ikkje fått 1. dose eller mangler 2. dose eller 3. dose  vi deg til oppmodar vi deg å møte opp for vaksinering denne dagen.
Har du hatt korona i løpet av dei siste 6 månadene treng du ikkje vaksine.

Ring gjerne helsesenteret for å melde frå at du ynskjer vaksine.

Eller møt opp.

Stad: Kjellaretasjen på Vågåheimen inngang heimsjukepleia.