Vågå ungdomsskule

Teamtelefonar:

8. klasse - 91 63 50 69
9. klasse - 91 64 01 21
10. klasse - 91 64 12 46


Følg oss på facebook

Kontaktlærarar:

8A – Arnt Odnes

8B – Jon Aasvang Dalen og Ingrid Iversen Kolden

9A – Margaret Sørum

9B – Ingrid Amrud

10A – Audun Heier og Eva Kahrs

10B – Jeanette Weflen
 

Det er obligatorsik å gjennomføre Elevundersøkinga på 10. steg kvar haust. Vågå ungdomsskule har valt å kjøre den på 8. og 9. årssteg i tillegg. 

Skooler sin nye app for føresette held deg informert om fråvær, oppgåver, vurderingar og meldingar frå skulen som gjeld ditt barn. Kjernen i appen er kalenderen, der du finn eleven sine oppgåver, vurderingar og vekeplaner. Fråvær og meldingar ligg som eigne verkty i menylina.

Kontakt

Helen Øygarden
Rektor Vågå ungdomsskule
Telefon 61 29 39 00
Mobil 911 94 130

Adresse