Vågå ungdomsskule

Teamtelefonar:

8. klasse - 91 64 01 21

9. klasse - 91 64 12 46

10. klasse - 91 63 50 69

Klikk for stort bilde

Følg oss på facebook

Kontaktlærarar:

8A - Margaret Sørum

8B - Ingrid Amrud

9A - Audun Heier

9B - Jeanette Weflen

10A - Jon Aasvang Dalen

10B - Ingrid Iversen Kolden

9. og 10. klasse skal gjennom den kulturelle skulesekken ha ein workshop der dei skal lære teikneteknikkar. Dei får innføring i ulike teknikkar, og så skal dei prøve seg på desse ved å teikne ein akt-modell - ein naken person.

Om det er nokon som pga religion, kultur eller andre årsakar ikkje ønskjer at deira elev skal delta på dette, må de varsle skulen om dette.

Kontakt

Helen Øygarden
Rektor Vågå ungdomsskule
Telefon 61 29 39 00
Mobil 911 94 130

Adresse