Vågå ungdomsskule

Teamtelefonar:

8. klasse - 91 63 50 69
9. klasse - 91 64 01 21
10. klasse - 91 64 12 46


Klikk for stort bilde

Følg oss på facebook

Kontaktlærarar:

8A – Arnt Odnes

8B – Jon Aasvang Dalen og Ingrid Iversen Kolden

9A – Margaret Sørum

9B – Ingrid Amrud

10A – Audun Heier og Eva Kahrs

10B – Jeanette Weflen
 

Skooler sin nye app for føresette held deg informert om fråvær, oppgåver, vurderingar og meldingar frå skulen som gjeld ditt barn. Kjernen i appen er kalenderen, der du finn eleven sine oppgåver, vurderingar og vekeplaner. Fråvær og meldingar ligg som eigne verkty i menylina.

I 2021 blir ungdataundersøkinga gjennomført i Vågå kommune blant elevar i 8. - 10. klasse. Tidlegare har kommunen gjennomført undersøkinga i 2015, 2018 og 2020. For at undersøkinga skal gje eit godt bilete av situasjonen i Vågå, er det viktig at så mange som mogleg deltek. Undersøkinga går føre seg på skulen i løpet av veke 10 til 12.

9. og 10. klasse skal gjennom den kulturelle skulesekken ha ein workshop der dei skal lære teikneteknikkar. Dei får innføring i ulike teknikkar, og så skal dei prøve seg på desse ved å teikne ein akt-modell - ein naken person.

Om det er nokon som pga religion, kultur eller andre årsakar ikkje ønskjer at deira elev skal delta på dette, må de varsle skulen om dette.

Kontakt

Helen Øygarden
Rektor Vågå ungdomsskule
Telefon 61 29 39 00
Mobil 911 94 130

Adresse