Vågå ungdomsskule

Teamtelefonar:

Team 8 - 91 64 12 46
Team 9 - 91 63 50 69
Team 10 - 91 64 01 21

 

Følg oss på facebook

Kontaktlærarar:

  • 8A – Eva Kahrs
  • 8B – Jeanette Weflen
  • 9A – Arnt Odnes
  • 9B – Ingrid Iversen Kolden og Jon Aasvang Dalen
  • 10A – Margaret Sørum
  • 10B – Ingrid Amrud
     

Det er obligatorsik å gjennomføre Elevundersøkinga på 10. steg kvar haust. Vågå ungdomsskule har valt å kjøre den på 8. og 9. årssteg i tillegg. 

Skooler sin nye app for føresette held deg informert om fråvær, oppgåver, vurderingar og meldingar frå skulen som gjeld ditt barn. Kjernen i appen er kalenderen, der du finn eleven sine oppgåver, vurderingar og vekeplaner. Fråvær og meldingar ligg som eigne verkty i menylina.

Kontakt

Helen Øygarden
Rektor Vågå ungdomsskule
Telefon 61 29 39 00
Mobil 911 94 130

Adresse