Elevråd

Dette er årets elevråd ved Vågå ungdomsskule:

8A:       

 • Marita Sveen (styremedlem)
 • Tuuli Turunen (vara)

8B:       

 • Hanne Haugen Lien (styremedlem)
 • Andrine Andreassen (vara)

8C:

 • Ingrid Marie Sødal (sekretær)
 • Solveig Tøfte (vara)


9A:       

 • Ingrid Jonassen (deltek i SU)
 • Tiril Ryen (vara)


9B:       

 • Oda Lillebråten (økonomiansvarleg)
 • Anton Tøfte (vara)


10A:     

 • Iver Lillebråten (nestleiar)
 • Stella Sandnes (vara)


10B:     

 • Johanne Bakke (leiar)
 • Ola Svare (vara)