FAU/SU/SMU

Her finn du oversikt over samansetting av utvala ved Vågå ungdomsskule - FAU, SU og SMU

(SU og SMU blir klart etter fyrste møte i FAU)

FAU for skuleåret 2020-21:

8A:         

 • Heidi Strømstad, tlf 90 59 70 37
 • Kari Flækøy Skjåkødegård (vara), tlf 97 52 02 75


8B:         

 • Ola Andersen-Gott, tlf 40 61 55 76
 • Elin Jeanette Ulen (vara), tlf 41 80 93 80


9A:         

 • Kari Fossen, tlf  91 17 35 37
 • Hans Magne Ramen (vara), tlf 90 78 86 29


9B:         

 • Øystein Bakke, tlf 90 75 28 85
 • Tora Sandbu (vara), tlf 99 69 39 21


10A:       

 • May Helen Brudeli Kvarberg, tlf 40 20 25 85
 • Camilla Danielsen Vang (vara), tlf 99 55 00 62


10B:       

 • Lillian Ulsletten, tlf 97 12 48 42
 • Anne Grethe Stade (vara), tlf 41 33 64 27