Opningstidar for Vågå helsesenter og Vågå kommunehus 25.3 til 27.03

Vågå Helsesenter                                                          Vågå kommunehus

Opningstid i påska                                                        Opningstid i påska

Måndag  25.03  kl 0800-1500.                                     Måndag  25.03  kl 0800-1500.

Tysdag 26.03kl 0900-1500.                                         Tysdag 26.03 kl 0900-1500.       

Onsdag 27.03 kl 0800-1200.                                        Onsdag 27.03 kl 0800-1200.

Treng du akutt legehjelp ring: 113