Jordmortenesta

Får du ikkje kontakt med jordmor på telefon med ein gong, kan du gjerne sende spørsmål på SMS, så vil ho ta kontakt med deg.

Vakttelefon til jordmor (døgnbemanna) om det hastar - 94 15 90 61

Nord-Gudbrandsdalen har interkommunalt jordmorvaktsamarbeid. Jordmor som har vakt held fysisk til ved LMS Otta.

Velkommen til konsultasjon hos jordmor ved Vågå Helsestasjon. Jordmor har kontordag to dagar i veka. Desse dagene kan variere grunna vakter ved LMS Otta.

Jordmor vil gje deg god svangerskapsomsorg slik at du skal kunne oppleve denne tida som positiv og sikre deg og barnet best mogleg velvære. Jordmor ønskjer å skape ei fin forventing fram mot fødselen og til den nye foreldrerolla. Det blir sett av god tid til samtale, informasjon og undervisning. Alle gravide har ulike behov og vi prøver å tilpasse omsorgen slik du ønskjer.

Jordmor samarbeider tett med helsesystrene i kommunen, ift foreldreførebuande kurs, heimebesøk, spørsmål om amming og barseltid, helsestasjon for ungdom, og undervisning i skulen.

Jordmor samarbeider med fastlege, og med spesialisthelsetenesta, og kan henvise direkte til ultralyd, gynekolog og fødepoliklinikk dersom det er behov for det. Jordmor kan også kontaktast ved andre spørsmål om kvinnehelse.

Kontakt

Marita Ruohoranta
Jordmor (vikar)
Mobil 414 94 635