Ergoterapi og syn-/hørselskontakt

Ergoterapeuten er å treffe måndag-fredag (fri annankvar onsdag).

Ergoterapeuten kan:

  • Hjelpe deg med å kome i aktivitet
  • Hjelpe deg med å søkje om hjelpemiddel
  • Gje råd om tilrettelegging og tilpassing av private og offentlege bygg for funksjonshemma

Ergoterapeut er også syn- og hørselskontakt i Vågå

Besøksadresse: Moavegen 13A