Folkehelse

Kommunen skal ha ei skriftleg oversikt over helsetilstanden i befolkninga og dei positive og negative faktorar som kan verke inn på denne. Plikta til å ha denne oversikta er forankra i folkehelseloven og folkehelseforskriften.

Folkehelsoversikt for Vågå kommune (PDF, 3 MB)

På nettsidene til Innlandet fylkeskommune finn du og aktuell informasjon om folkehelse i Innlandet.

FYSAK er eit lågterskeltilbod som skal bidra til å hindre inaktivitet i befolkninga. Fysak Vågå har mange turkasser rundt omkring i heile Vågå.

                                 2023

TURMÅL

  1. Vanglandet v/ undergang
  2. Hølen
  3. Pipøygardslette i Skogbygda
  4. Storhovda i Sjårdalen
  5. Skagsnebb

Det ligg ute ei bok ved kvar plass, der namnet skal skrivast inn. ALLE som har vore ved ein av postane før 1. november, er med i trekninga av premiar.

Kontaktperson ved evt. spm. : folkehelsekoordinator Mona Sveen

Tlf.nr 99693818 mona.sveen@vaga.kommune

                                            GOD TUR!

Artikkelliste

Kontakt

Mona Sveen
Folkehelsekoordinator
Mobil 996 93 818