FYSAK

.FYSAK (Fysisk Aktivitet) har som målsetting å leggje til rette for ulike aktivitetar som kan fremje helse og førebyggje inaktivitet blant innbyggjarane i Vågå.

Turkasser 2021-2022

 

TURMÅL SENTRUM

 1. Vanglandet v. undergang
 2. Klones v. tavle
 3. Lye v. postkasser
 4. Jeilen mellom Krokjordet og Sve
 5. Hølen
 6. «Skyttarpallen»
 7. Skjellum v. myra
 8. Oppå Sæta v. bru

TURMÅL GRENDENE

 1. Pipøygardslette i Skogbygda
 2. Storhovda i Sjårdalen
 3. Gapahuken v. Nordsetrene
 4. Grevrusten i Nordherad
 5. Veslvassfjellet v. Tesse
 6. Rindhovda i Randsverk
 7. Skagsnebb
 8. Liatjønn på Lalm
 9. Gjesingvatnet

Det ligg ute ei bok ved kvar plass, der namnet skal skrivast inn. ALLE som har vore ved ein av postane før 1. november, er med i trekninga av premiar.

Kontaktperson ved evt. spm. : folkehelsekoordinator Mona Sveen

Tlf. 99 69 38 18, mona.sveen@vaga.kommune

                                          

Tilskott

Lag og organisasjonar i Vågå kan søkje FYSAK-ansvarleg om midlar til å gjennomføre eller leggje til rette for fysisk aktivitet, anten inne eller ute.

Kontakt

Mona Sveen
Folkehelsekoordinator
Mobil 996 93 818