FYSAK

FYSAK (Fysisk Aktivitet) har som målsetting å leggje til rette for ulike aktivitetar som kan fremje helse og førebyggje inaktivitet blant innbyggjarane i Vågå.

Turkasser 2023

TURMÅL 

  1. Vanglandet v/ undergang (sentrumsrunde)
  2. Hølen (sentrumsrunde)
  3. Pipøygardslette i Skogbygda
  4. Storhovda i Sjårdalen
  5. Skagsnebb

 

Det ligg ute ei bok ved kvar plass, der namnet skal skrivast inn. ALLE som har vore ved ein av postane før 1. november, er med i trekninga av premiar.

Kontaktperson ved evt. spm. : folkehelsekoordinator Mona Sveen

Tlf. 99 69 38 18, mona.sveen@vaga.kommune

    Sjå andre turar på www.UT.no                                      

Tilskott

Lag og organisasjonar i Vågå kan søkje FYSAK-ansvarleg om midlar til å gjennomføre eller leggje til rette for fysisk aktivitet, anten inne eller ute.

Kontakt

Mona Sveen
Folkehelsekoordinator
Mobil 996 93 818