FYSAK

Klikk for stort bilde.FYSAK (Fysisk Aktivitet) har som målsetting å leggje til rette for ulike aktivitetar som kan fremje helse og førebyggje inaktivitet blant innbyggjarane i Vågå.

Turkasser

Turkasser er plassert ut rundt om i heile kommunen.

Turkassemål, sentrum - 2017/2018:

 1. Vanglandet v/ undergang
 2. Klones v/ tavle
 3. Lye v/ postkasser
 4. Sælatunga
 5. Jeilen mellom Krokjordet og Sve

Turkassemål, grendene - 2017/2018:

 1. Storhovda i Sjårdalen
 2. Gapahuken v/ Nordsetrene
 3. Grevrusten i Nordherad
 4. Veslvassfjellet v/ Tesse
 5. Pina seter i Randsverk
 6. Skagsnebb
 7. Liatjønn på Lalm

Det ligg ute ei bok ved kvar plass, der namnet skal skrivast inn. Om det er utanbygds, skriv også tlf.nr. ALLE som har vore ved ein av postane før 1. november, er med i trekninga av eit gåvekort frå ein sportsbutikk, samt andre småpremiar.

Tilskott

Lag og organisasjonar i Vågå kan søkje FYSAK-ansvarleg om midlar til å gjennomføre eller leggje til rette for fysisk aktivitet, anten inne eller ute.

Kontakt

Mona Sveen
Folkehelsekoordinator
Telefon 61 29 36 24
Mobil 996 93 818